Om oss

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut främjar internationell mobilitet, synlighet och samarbete inom finländsk konst, kultur och vetenskap.

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut är

  • medborgarorganisationer som främjar internationellt samarbete mellan konst-, kultur-, forsknings- och vetenskapsorganisationer
  • sakkunnigorganisationer som ökar kännedomen om finländsk kultur, vetenskap och det finländska samhället utomlands
  • självständiga allmännyttiga sakkunnigorganisationer som upprätthålls av en privat stiftelse eller fond

Vad gör kultur- och vetenskapsinstituten?

  • skapar och upprätthåller internationella samarbetsnätverk som är till nytta för dem som arbetar med konst, kultur och vetenskap
  • producerar evenemang, utställningar, seminarier och annat program
  • upprätthåller mobilitets- och residensprogram för konstnärer och forskare
  • bedriver vetenskaplig forskning
  • stöder finländska kulturutövares och forskares internationella verksamhet och arbetsmöjligheter
  • ökar kännedomen om finländsk kultur, vetenskap och det finländska samhället utomlands
  • samarbetar inom Team Finland -nätverket med de finska ambassaderna och andra finska organisationer på stationeringsorten och samarbetar med övriga europeiska kulturinstitut inom EUNIC-nätverket

Varje institut har ett fastlaget syfte för sin verksamhet, men nätverket som består av de 16 instituten, deras bakgrundsorganisationer och SKTI utvecklas ständigt. Gemensamma fysiska och virtuella möten och en ständigt pågående intern dialog stöder utvecklingsarbetet. Under 2023 arbetar vi internt inom nätverket bl.a. med att ta fram ekologiskt hållbara verksamhetsmodeller för instituten, med att aktivare än tidigare främja likabehandling och mångfald i institutens arbete och med att utveckla institutens administration.

Ladda ner de Finlands kultur- och vetenskapsinstituts målen inför riksdagsvalet 2023 här.

Du kan bekanta dig med institutnätverkets gemensamma ekoguide här.

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut motsätter sig rasism och diskriminering. Vi främjar jämlikhet och mångfald inom finländsk kultur globalt och understöder jämställdhet inom forskning och vetenskap.

Institutens och Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf:s basfinansiering kommer från undervisnings- och kulturministeriet i Finland. Instituten får tilläggsfinansiering för sina projekt bland annat från stiftelser som stöder vetenskap och kultur, från företag och från övriga inhemska och utländska samarbetspartners. I hemlandet har instituten nära samarbete med informationscentren för konst och organisationer inom kulturexport samt inom vetenskapsvärlden med universitet och högskolor


Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf (SKTI) med kontor i Helsingfors är samarbetsorgan för instituten och deras bakgrundsorganisationer. Föreningen bistår instituten med kommunikation i hemlandet, intressebevakning och erbjuder dem administrativa tjänster.

Föreningens styrelsemedlemmar representerar institutens bakgrundsorganisationer eller institutens personal. Styrelsemedlemmarna är ordförande Sakari Karjalainen, viceordförande Virpi Näsänen, Leif Jakobsson, Kati Laakso, Eeva Talvitie och Tuuli Kousa. Suppleanter är Piritta Näkkäläjrvi och Sani Kontula-Webb. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod är tre år med möjlighet till förlängning för ytterligare tre år.