Nyheter

Institutnätverkets mål inför EU-valet 2024: Kulturen måste framhävas som kärnan i den Europeiska unionen

Kulturen måste framhävas som kärnan i den Europeiska unionen. Ett mångsidigt kulturarv, frihet att tänka, lära sig och skapa nytt samt rörlighet hör till grundpelarna i det europeiska projektet. Även om EU:s befogenhet inom kultur- och vetenskapspolitik kompletterar medlemsstaternas, måste samarbetet på detta område intensifieras. Vetenskapens och konstens frihet måste garanteras och deras tillgänglighet främjas […]

Ansök om utlandspraktik vid Finlands kultur- och vetenskapsinstitut

Är du själv intresserad av att göra praktik utomlands i höst eller har du kontakt med studerande som kunde vara det? Nu kan man ansöka om 11 månaders utlandspraktik vid sju av Finlands kultur- och vetenskapsinstitut utomlands: Berlin, Bryssel, Budapest, Köpenhamn, Paris, Stockholm och Tallinn! Praktikstipendiet kan sökas av dig som är heltidsstuderande eller som […]

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut (SKTI) söker en koordinator på deltid med start 1.2.2024

Är du en person med god organisationsförmåga? Är du intresserad av att främja lärande av något nytt? Vill du arbeta med ett meningsfullt arbete och hjälpa studerande och unga vuxna till nya internationella möjligheter? Finlands kultur- och vetenskapsinstitut (SKTI) söker en koordinator på deltid med start 1.2.2024. Sök tjänsten och bli en del av en […]

Ansök om utlandspraktik vid Finlands kultur- och vetenskapsinstitut

Är du själv intresserad av att göra praktik utomlands nästa år eller har du kontakt med studerande som kunde vara det? Nu kan man ansöka om 11 månaders utlandspraktik vid fyra av Finlands kultur- och vetenskapsinstitut utomlands: Madrid, New York, Oslo och Tokyo! Därtill erbjuds en praktikplats vid Föreningarna Nordens Förbund i Köpenhamn. Praktikstipendiet kan […]

Utredning om genomslaget hos Finlands kulturinstitut är klar

Undervisnings- och kulturministeriet har låtit göra en utredning om effekterna av verksamheten vid Finlands kulturinstitut i utlandet och vid Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland. I utredningen undersöks hur kulturinstituten och de organisationer som driver dem själva ser på verksamhetens genomslag. Utredningen genomfördes av Miltton Oy. Syftet med utredningen är att erbjuda mer information om […]

Ansök om utlandspraktik vid Finlands kultur-och vetenskapsinstitut

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut utomlands erbjuder årligen totalt över 70 praktikplatser för högskolestuderande i slutskedet av studierna och för nyutexaminerade. I höst lediganslås inom Svenska kulturfondens praktikprogram fyra praktikstipendier vid Finlands kultur- och vetenskapsinstitut: Madrid, New York, Oslo och Tokyo. Ansökningstiden är 15-30.9.2022 för de praktikplatser som inleds i januari 2023. Praktiktiden är 11 månader. […]

Ansök om utlandspraktik vid Finlands kultur-och vetenskapsinstitut

Är du själv intresserad av att göra praktik utomlands i höst eller har du kontakt med studerande som kunde vara det? Nu kan man ansöka om 11 månaders utlandspraktik vid sju av Finlands kultur- och vetenskapsinstitut utomlands: Berlin, Bryssel, Budapest, Köpenhamn, Paris, Stockholm och Tallinn! Praktikstipendiet kan sökas av dig som är heltidsstuderande eller som […]

Ansök om praktik vid Finlands kultur- och vetenskapinstitut

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut utomlands erbjuder årligen totalt över 70 praktikplatser för högskolestuderande i slutskedet av studierna och för nyutexaminerade. I höst lediganslås inom Svenska kulturfondens praktikprogram fem praktikstipendier vid Finlands kultur- och vetenskapsinstitut: London, Madrid, New York, Oslo och Tokyo. Ansökningstiden är 15-30.9.2021 för de praktikplatser som inleds i januari 2022. Praktiktiden är 11 månader. […]

Cirkuskonst och ekologiskt mode i Together Alone 2.0

I maj lanserade Finlands kultur- och vetenskapsinstitut den öppna projektansökan Together Alone 2.0 som respons på de utmaningar för konstfältet som covid-19-pandemin orsakat. Ansökningsomgången riktade sig till konstnärer och kreativa aktörer vars verksamhet har påverkats av coronakrisen. Av 140 inkomna ansökningar valdes åtta projekt som stöder nya konstnärliga tankar och tillvägagångssätt i dessa tider. “Ansökningarna […]

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut ordnade 800 evenemang och nådde en publik på 2,2 miljoner under 2020!

Under 2020 nåddes över 2,2 miljoner människor av verksamheten vid Finlands 17 kultur- och vetenskapsinstitut. Koronapandemin har märkbart påverkat institutens verksamhet under 2020 då både antalet evenemang och publiksiffrorna sjönk med en tredjedel jämfört med tidigare år. Undantagsåret förde ändå med sig nya tillvägagångssätt och flera av institutens evenemang kunde ordnas digitalt. De nya digitala […]