Nyheter

Ansök om utlandspraktik vid Finlands kultur-och vetenskapsinstitut

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut utomlands erbjuder årligen totalt över 70 praktikplatser för högskolestuderande i slutskedet av studierna och för nyutexaminerade. I höst lediganslås inom Svenska kulturfondens praktikprogram fyra praktikstipendier vid Finlands kultur- och vetenskapsinstitut: Madrid, New York, Oslo och Tokyo. Ansökningstiden är 15-30.9.2022 för de praktikplatser som inleds i januari 2023. Praktiktiden är 11 månader. […]

Ansök om utlandspraktik vid Finlands kultur-och vetenskapsinstitut

Är du själv intresserad av att göra praktik utomlands i höst eller har du kontakt med studerande som kunde vara det? Nu kan man ansöka om 11 månaders utlandspraktik vid sju av Finlands kultur- och vetenskapsinstitut utomlands: Berlin, Bryssel, Budapest, Köpenhamn, Paris, Stockholm och Tallinn! Praktikstipendiet kan sökas av dig som är heltidsstuderande eller som […]

Ansök om praktik vid Finlands kultur- och vetenskapinstitut

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut utomlands erbjuder årligen totalt över 70 praktikplatser för högskolestuderande i slutskedet av studierna och för nyutexaminerade. I höst lediganslås inom Svenska kulturfondens praktikprogram fem praktikstipendier vid Finlands kultur- och vetenskapsinstitut: London, Madrid, New York, Oslo och Tokyo. Ansökningstiden är 15-30.9.2021 för de praktikplatser som inleds i januari 2022. Praktiktiden är 11 månader. […]

Cirkuskonst och ekologiskt mode i Together Alone 2.0

I maj lanserade Finlands kultur- och vetenskapsinstitut den öppna projektansökan Together Alone 2.0 som respons på de utmaningar för konstfältet som covid-19-pandemin orsakat. Ansökningsomgången riktade sig till konstnärer och kreativa aktörer vars verksamhet har påverkats av coronakrisen. Av 140 inkomna ansökningar valdes åtta projekt som stöder nya konstnärliga tankar och tillvägagångssätt i dessa tider. “Ansökningarna […]

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut ordnade 800 evenemang och nådde en publik på 2,2 miljoner under 2020!

Under 2020 nåddes över 2,2 miljoner människor av verksamheten vid Finlands 17 kultur- och vetenskapsinstitut. Koronapandemin har märkbart påverkat institutens verksamhet under 2020 då både antalet evenemang och publiksiffrorna sjönk med en tredjedel jämfört med tidigare år. Undantagsåret förde ändå med sig nya tillvägagångssätt och flera av institutens evenemang kunde ordnas digitalt. De nya digitala […]

Ansök om praktik vid Finlands kultur- och vetenskapsinstitut

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut utomlands erbjuder årligen totalt över 70 praktikplatser för högskolestuderande i slutskedet av studierna och för nyutexaminerade. På grund av coronapandemin var Svenska kulturfondens praktikprogram vid instituten på paus under hela 2020. Därför är vi glada att i vår kunna lediganslå nio praktikstipendier vid Finlands kultur- och vetenskapsinstitut utomlands: Berlin, Bryssel, Budapest, […]

Intresserad av Finlands kultur- och vetenskapsinstitut? Ansök om lärlingsstipendium!

Vill du arbeta tillsammans med Finlands 17 kultur- och vetenskapsinstitut runtom i världen och få internationell arbetserfarenhet, tryggt från Helsingfors? Vi söker en praktikant som är intresserad av att under år 2021 bekanta sig med institutens verksamhet och i synnerhet arbeta med institutens gemensamma stora projekt. Efter överenskommelse med oss har en person möjlighet att […]

Together Alone – omgång 3

Den 23.3 lanserade nätverket för Finlands kultur- och vetenskapsinstitut projektet Together Alone: ​​en öppen och snabb programansökan för konstnärer och konstnärsgrupper, många vars projekt avbrutits eller skjutits upp på grund av COVID-19. Efter nio veckor och 437 ansökningar har vi valt 20 projekt som behandlar den aktuella situationen genom olika konstnärliga metoder. Vi är oerhört […]

Together Alone – omgång 2

Den andra ansökningsomgången i Together Alone-projektet är nu klar. Denna gång fick vi 142 ansökningar från olika konstnärer och kollektiv runtom i världen som nu arbetar hemifrån. Vi valde sju projekt som obehindrat främjar digitaliseringen av kultur där isolerade konstnärer kan nå sin internationella publik genom nyskapande och modiga lösningar. Här är projekten som valdes […]

Together Alone – omgång 1

Till vår glädje fick vi hela 129 ansökningar i Together Alone-projektets första ansökningsomgång! Konstnärer och arbetsgrupper från hela världen har lämnat in ansökningar – från Finland till Burkina Faso, Japan, Australien, Indien och många andra länder. Nivån på ansökningarna var hög, och vi har nu valt ut de fem första projekten till Together Alone-programhelheten. I […]