Praktik

**På grund av coronaepidemin runtom i världen har Svenska kulturfonden fattat beslut om att det i mars och september 2020 inte är möjligt att ansöka om praktik vid instituten. Om möjligt lediganslås alla 12 praktikplatser i mars 2021 och praktikperioderna inleds i augusti-september 2021. Vi informerar om den nya tidtabellen för Svenska kulturfondens praktikplatser då vi vet mera om situationen.**

Praktikplatser vid kultur- och vetenskapsinstituten

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut utomlands erbjuder årligen en mängd praktikplatser för högskolestuderande i slutskedet av studierna och för nyutexaminerade. År 2019 gjorde 77 studerande och nyutexaminerade finländare praktik vid instituten. Du kan ansöka om praktikplatserna i främsta hand via Utbildningsstyrelsen (EDUFI-praktik, tidigare CIMO) eller Svenska kulturfonden. Om du har andra möjligheter att finansiera din praktik (t.ex. ERASMUS eller stöd från din egen högskola) kan du direkt kontakta det institut som intresserar dig. Institutens kontaktuppgifter finns här.

Praktik via Utbildningsstyrelsen

EDUFI-praktikplatserna som erbjuds av Utbildningsstyrelsen är i regel fem månader långa. Praktikanternas arbetsuppgifter varierar beroende på institut och aktuella projekt. Utbildningsstyrelsen betalar stipendium för praktikperioden. Stipendiesumman varierar beroende på stationeringsort. Ansökningstid är vår och höst. Kolla exakt ansökningstid och läs mera på Utbildningsstyrelsens hemsida.

Praktik via Svenska kulturfonden 

Svenska kulturfonden erbjuder 11 månader långa praktikplatser vid 12 av kultur- och vetenskapsinstituten: Berlin, Bryssel, Budapest, Köpenhamn, Madrid, New York, Oslo, Paris, Tallinn och Tokyo. Praktikplatserna erbjuds i samarbete med Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf, som ansvarar för ansökningsprocessen.

Praktikstipendierna kan sökas av dig som är heltidsstuderande vid universitet eller annan högskola eller som har utexaminerats från en sådan under det senaste året. Om du är nyutexaminerad ska praktiken börja inom ett år efter din examensdag. Du ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.

**På grund av coronaepidemin runtom i världen har Svenska kulturfonden fattat beslut om att det i mars och september 2020 inte är möjligt att ansöka om praktik vid instituten. Om möjligt lediganslås alla 12 praktikplatser i mars 2021 och praktikperioderna inleds i augusti-september 2021. Vi informerar om den nya tidtabellen för Svenska kulturfondens praktikplatser då vi vet mera om situationen. **

På Svenska kulturfondens hemsida kan du läsa ansökningskriterierna och -anvisningarna för de enskilda praktikplatserna och lämna in din ansökan.

För närmare information om Svenska kulturfondens praktikplatser vid Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, kontakta verksamhetsledare Tove Ekman, .