Praktik

Praktikplatser vid kultur- och vetenskapsinstituten

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut utomlands erbjuder årligen över 70 praktikplatser för högskolestuderande i slutskedet av studierna och för nyutexaminerade. Du kan ansöka om praktikplatserna i främsta hand via Utbildningsstyrelsen (EDUFI-praktik, tidigare CIMO) eller Svenska kulturfonden. Om du har andra möjligheter att finansiera din praktik (t.ex. ERASMUS eller stöd från din egen högskola) kan du direkt kontakta det institut som intresserar dig. Institutens kontaktuppgifter finns här.

Praktik via Utbildningsstyrelsen

EDUFI-praktikplatserna som erbjuds av Utbildningsstyrelsen är i regel fem månader långa. Praktikanternas arbetsuppgifter varierar beroende på institut och aktuella projekt. Utbildningsstyrelsen betalar stipendium för praktikperioden. Stipendiesumman varierar beroende på stationeringsort. Ansökningstid är vår och höst. Kolla exakt ansökningstid och läs mera på Utbildningsstyrelsens hemsida.

Praktik via Svenska kulturfonden 

Svenska kulturfonden finansierar 11 månader långa praktikplatser vid 12 av kultur- och vetenskapsinstituten utomlands: Berlin, Bryssel, Budapest, Köpenhamn, Madrid, New York, Oslo, Paris, Stockholm, Tallinn och Tokyo. Praktikplatserna ledianslås två gånger per år, i mars (15–31.3) och september (15–30.9). Ansökningstiderna under våren och hösten gäller olika praktikorganisationer. Praktikplatserna erbjuds i samarbete med Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf, som ansvarar för ansökningsprocessen.

Praktikstipendierna kan sökas av dig som är heltidsstuderande vid universitet eller annan högskola eller som har utexaminerats från en sådan under det senaste året. Om du är nyutexaminerad ska praktiken börja inom ett år efter din examensdag. Du ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.

På Svenska kulturfondens hemsida kan du läsa ansökningskriterierna och -anvisningarna för de enskilda praktikplatserna och lämna in din ansökan.

För närmare information om Svenska kulturfondens praktikplatser vid Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, kontakta koordinator Sofia Simelius, .