Finlandsinstitutet i Tyskland

Kuvassa Saksan instituutin henkilökuntaa
© Bernhard Ludewig

finnland-institut.de/fi/
www.facebook.com/FinnlandInstitut
twitter.com/finnlandinst
www.instagram.com/finnlandinst/
de.linkedin.com/company/finnland-institut-in-deutschland

Friedrichstr. 153 a (3. OG)
10117 Berlin
Germany

+49 30 40363 1890

Finlandsinstitutet i Tyskland skapar nätverk och fungerar som rådgivare för olika aktörer inom kultur och vetenskap. Institutet erbjuder tillsammans med sina samarbetsparter ett mångsidigt programutbud för kultur- och samhällsintresserade.

Vår centrala uppgift är att föra samman experter från tyskspråkiga Europa och Finland och därmed främja långvariga samarbetsförhållanden samt dialogen. Inom ramen för olika projekt samarbetar vi med olika konstnärer och forskare. Tyngdpunkten i vår verksamhet är att utveckla nytt innehåll, nya verksamhetsområden och format tillsammans med våra partners från Tyskland, Österrike, Schweiz samt naturligtvis Finland.

Institutet, som grundades 1994, upprätthålls av Stiftelsen för Finlands Institut i Tyskland.