Finlands institut i London

Kuva Pertti's Choice -yrittäjyyspaneelista
© Sam Rockman

Finlands institut i London är en expert på finländsk kultur och samhälle i Storbritannien och Republiken Irland. Institutet stöder finländska konstnärers och experters rörlighet, producerar evenemang och ger experthjälp.

Institutet formar partnerskap med de främsta och intressantaste organisationerna i Storbritannien och Irland, stöder forskning, det kreativa fältet samt social innovation. Institutet har två program: konst och kultur samt samhälle och kultur. Institutet gynnar tvärvetenskapliga och gränsbrytande nätverk och partnerskap. Institutet grundades 1991 och upprätthålls av Stiftelsen för Finlands institut i London.