Finlandsinstitutet i Storbritannien och Irland

Nastja Säde Rönkön näyttely
© Melody Tsang

www.fininst.uk
www.instagram.com/fininst_uk_ireland
uk.linkedin.com/company/the-finnish-institute-in-the-uk-and-ireland

Somerset House
New Wing, Strand
London WC2R 1LA
United Kingdom

+44 (0)20 3701 7660

Finlandsinstitutet i Storbritannien och Irland är en expert på finländsk kultur och samhälle i Storbritannien och Republiken Irland. Institutet stöder finländska konstnärers och experters rörlighet, producerar evenemang och ger experthjälp.

Institutet formar partnerskap med de främsta och intressantaste organisationerna i Storbritannien och Irland, stöder forskning, det kreativa fältet samt social innovation. Institutet gynnar tvärvetenskapliga och gränsbrytande nätverk och partnerskap. Institutet grundades 1991 och upprätthålls av Stiftelsen för Finlandsinstitutet i Storbritannien och Irland.