Finlands institut i London


Unit 1, 3 York Way | London N1C 4AE | UK
www.fininst.uk www.facebook.com/FinInstLondon
twitter.com/FinInstLondon [javascript protected email address] +44 20 3764 5090

Finlands institut i London har som uppdrag att identifiera faktorer som påverkar samhällsutvecklingen i Finland, Storbritannien och på Irland och att stöda positiv förändring. Institutet grundades 1991 och upprätthålls av Stiftelsen för Finlands institut i London.

Institutet har två program: konst och kultur samt samhällsforskning. Konst- och kulturprogrammets uppgift är att inom konstfältet identifiera nya teman, händelser, grupperingar och individer och att fungera som motor för nya, överraskande samarbetsformer. Programmet för samhällsforskning lyfter upp till diskussion viktiga frågor kring samhällelig rättvisa såsom öppet beslutsfattande, öppen data och utbildning och inlärning.

Genom sin verksamhet främjar institutet samarbete och dialog mellan forskare, konstnärer, experter och beslutsfattare i Finland, Storbritannien och på Irland. Institutets målsättning är att inom kulturens och samhällsvetenskapens område hitta nya teman som speglar förändringskraften i samhället och framtidens utmaningar och möjligheter.