Finlandsinstitutet i Storbritannien och Irland

Kuva Pertti's Choice -yrittäjyyspaneelista
© Sam Rockman

www.fininst.uk
https://www.facebook.com/FinInstUKandIreland
https://twitter.com/FinInst_UK_IRL
www.instagram.com/fininst_uk_ireland
https://www.linkedin.com/company/the-finnish-institute-in-london/?viewAsMember=true

Unit 1, 3 York Way
London N1C 4AE
UK

+44 20 3764 5090

Finlandsinstitutet i Storbritannien och Irland är en expert på finländsk kultur och samhälle i Storbritannien och Republiken Irland. Institutet stöder finländska konstnärers och experters rörlighet, producerar evenemang och ger experthjälp.

Institutet formar partnerskap med de främsta och intressantaste organisationerna i Storbritannien och Irland, stöder forskning, det kreativa fältet samt social innovation. Institutet har två program: konst och kultur samt samhälle och kultur. Institutet gynnar tvärvetenskapliga och gränsbrytande nätverk och partnerskap. Institutet grundades 1991 och upprätthålls av Stiftelsen för Finlandsinstitutet i Storbritannien och Irland.