Future Delay. Photo: Jussi Tiainen.
Future Delay. © Jussi Tiainen.

Finland har 16 kultur- och vetenskapsinstitut runtom i världen. Instituten främjar internationell mobilitet, synlighet och samarbete inom finländsk konst, kultur och vetenskap. Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf (SKTI) koordinerar och utvecklar samarbetet instituten emellan och erbjuder dem administrativa tjänster och fortbildning. SKTI bistår instituten med intressebevakning och kommunikation i hemlandet.