Geography of Empathy – Enni-Kukka Tuomala, 2023. © Petri Summanen

Finland har 16 kultur- och vetenskapsinstitut runtom i världen. Instituten främjar internationell mobilitet, synlighet och samarbete inom finländsk konst, kultur och vetenskap. Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf (SKTI) koordinerar och utvecklar samarbetet instituten emellan och erbjuder dem administrativa tjänster och fortbildning. SKTI bistår instituten med intressebevakning och kommunikation i hemlandet.