Finlands Ateninstitut

Kuvassa Ateenan instituutin kurssilaisia

www.finninstitute.gr
https://www.facebook.com/FinnishInstituteAthens/
www.instagram.com/finnishinstituteathens/

Zitrou 16
GR-117 42 Athens
Greece

+30 210 9221152

Finlands Ateninstitut utövar och främjar forskning kring grekisk arkeologi, historia, språk och kultur från antiken till vår tid. Institutet har egna forskningsprojekt och arkeologiska fältarbetsprojekt runtom i Grekland. Vi ordnar internationella kongresser och ger ut en vetenskaplig publikationsserie (Papers and Monographs of the Finnish Institute at Athens). Institutet ordnar årligen en introduktionskurs till antikens Grekland för finländska högskolestuderande och hjälper andra kursorganisatörer med planering och genomförande. I mån av möjlighet hjälper vi finländska forskare och studerande.

I institutets utrymmen i centrala Aten söder om Akropolis finns kontor och ett handbibliotek. Det egentliga vetenskapliga biblioteket, som upprätthålls av fyra nordiska institut gemensamt, ligger i samma kvarter. Institutet har också ett residens som erbjuder inkvartering för finländska forskare, studerande, konstnärer och författare.

Finlands Ateninstitut, som grundades 1984, är nästäldst av de finländska instituten utomlands och det upprätthålls av Stiftelsen för Finlands Athen-institut. Institutets vänförening grundades 1986 för att stöda institutets verksamhet samt kulturutbyte mellan Finland och Grekland. Alla som är intresserade av Grekland kan bli medlemmar i föreningen.