Finlands Ateninstitut


Zitrou 16 | GR-117 42 Athens | Greece
www.finninstitute.gr https://www.facebook.com/FinnishInstituteAthens/
[javascript protected email address] +30 210 9221152

Finlands Ateninstitut utövar och främjar forskning kring grekisk arkeologi, historia, språk och kultur från antiken till vår tid. Institutet har egna forskningsprojekt och arkeologiska fältarbetsprojekt runtom i Grekland. Vi ordnar internationella kongresser och ger ut en vetenskaplig publikationsserie (Papers and Monographs of the Finnish Institute at Athens). Institutet ordnar årligen en introduktionskurs till antikens Grekland för finländska högskolestuderande och hjälper andra kursorganisatörer med planering och genomförande. I mån av möjlighet hjälper vi finländska forskare och studerande.

I institutets utrymmen i centrala Aten söder om Akropolis finns kontor och ett handbibliotek. Det egentliga vetenskapliga biblioteket, som upprätthålls av fyra nordiska institut gemensamt, ligger i samma kvarter. Institutet har också ett residens som erbjuder inkvartering för finländska forskare, studerande, konstnärer och författare.

Finlands Ateninstitut är nästäldst av de finländska instituten utomlands och det upprätthålls av Stiftelsen för Finlands Athen-institut.