Finlands institut i Japan

seminaari, jossa ihmisiä etualalla
© Suomen Japanin instituutti

www.finstitute.jp/
www.facebook.com/finstitutejapan
twitter.com/finstitutejp
www.instagram.com/finstitutejapan/

3-5-39 Minami-Azabu
Minato-ku
Tokyo 106-8561
Japan

+81 3 54476037

Finlands institut i Japan fungerar som en länk mellan Finland och Japan inom vetenskapens och kulturens områden. Institutet möjliggör dialog och främjar samarbete mellan aktörer inom kultur, vetenskap, högre utbildning, teknik och ekonomi.

Vår uppgift är att identifiera och förutse utvecklings- och samarbetsbehov i det japanska samhället och att förmedla denna sakkunskap till relevanta finska aktörer.

Institutet är beläget i Tokyo, men vårt verksamhetsområde är hela Japan. Finlands institut i Japan är ett vetenskapsinstitut grundat år 1997 och det upprätthålls av Stiftelsen för Finlands institut i Japan.