Finnagora – Finlandsinstitutet i Ungern

Kuvassa ihmisiä Finnagoran tapahtumassa
© Oliver Sin

www.finnagora.hu
www.facebook.com/finnagora
twitter.com/finnagora
www.instagram.com/finnagora

Kelenhegyi út 16/A
H-1118 Budapest
Hungary

+36 1 4781010

FinnAgora är centrum för finländsk kultur, vetenskap och ekonomi i Ungern.

FinnAgoras verksamhet består av projekt inom konst och kultur, utbildning, vetenskap och ekonomi. Institutets verksamhet baserar sig på samarbete mellan finländska, ungerska och internationella nätverk. FinnAgoras roll är att bygga broar, fungera som motor och som sakkunnig och medproducent i olika projekt.

FinnAgora ordnar många slags evenemang från utställningar till konserter och workshopar i Budapest och runtom i Ungern, och i allt högre grad också annanstans i sydöstra Europa. Evenemangen genomförs tillsammans med finländska och lokala samarbetsparter. FinnAgoras kontor finns i samma fastighet som Finlands ambassad i Ungern, och i ambassadbyggnaden ordnas seminarier, kurser och mottagningar. Förutom kontorsutrymmen har institutet ett litet bibliotek och konferensrum.

Institutet grundades 2004 och upprätthålls av Stiftelsen för FinnAgora.