Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande berör tjänsten https://instituutit.fi och är utfärdat 15.06.2020. Tjänstens tillgänglighet har bedömts av en utomstående expertorganisation.

Den digitala tjänstens tillgänglighet

Uppfyller de mest kritiska tillgänglighetskriterierna

Innehåll som ännu inte är tillgängligt

På webbplatsen kan förekomma icke-tillgängligt innehåll som inte omfattas av lagstiftningen:

  • Kontorsprogramvara (t.ex. Doc, pdf, odt) som publicerats före 23.9.2018

  • Internetinnehåll som aktiverats före 23.9.2019

Uppmärksammade du brister i den digitala tjänstens tillgänglighet?

Vi gör vårt bästa för att rätta till brister som framkommer. Vänligen ta kontakt: .

Tillsynsmyndighet

Om du lägger märke till problem med webbplatsens tillgänglighet, vänligen ta kontakt med webbplatsens administratörer. Svaret kan dröja upp till 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret eller inte får svar inom två veckor kan du göra en anmälan till södra Finlands regionförvaltningsverk. På regionförvaltningsverkets webbplats redogörs i detalj för hur en anmälan kan göras och hur den behandlas.

Regionförvaltningsverkets kontaktuppgifter

Södra Finlands regionförvaltningsverk
Enheten för tillgänglighetstillsyn
Tillgänglighetskrav.fi

Telefonväxel 0295 016 000

Vi arbetar ständigt med att förbättra tillgängligheten

Vi har förbundit oss till att förbättra våra digitala tjänsters tillgänglighet. Webbplatsens tillgänglighet har förbättrats under 2020 i samband med en förnyelse av webbplatsens visuella utseende, bland annat genom textmotsvarigheter och kontraster.

Vi erbjuder stöd för användare för vilka de digitala tjänsterna inte är tillgängliga. Ta kontakt via telefon, e-post eller kom på besök:

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf
Kalliolinnavägen 4 (1. vån)
00140 Helsingfors

Verksamhetsledare Tove Ekman
+358 40 738 1544

Denna webbplats har lanserats

År 2015

Denna webbplats har uppdaterats med betydande förändringar

05.05.2020