Finlands kulturinstitut i New York

New York kaupunkimaisema
© Laura Koskela

www.fciny.org
www.facebook.com/fciny.org/
twitter.com/fciny
www.instagram.com/thefciny/
www.linkedin.com/company/5923990

Finnish Cultural Institute in New York
208 Bowery
New York, NY 10012 USA

Finlands kulturinstitut i New York arbetar med nutidskonst, design och arkitektur. Institutet skapar nätverk mellan finländska och amerikanska professionella kulturutövare, organisationer och publik.

Institutet upprätthåller mobilitets- och konstnärsresidensprogram samt producerar och ordnar aktuella utställningar och evenemang. Utöver detta verkar institutet för att informera den nordamerikanska publiken om finländsk nutidskonst, design och arkitektur. Institutet samarbetar aktivt med lokala museer, gallerier och övriga professionella aktörer inom kulturfältet.

Institutets kontor ligger på Manhattan. Residenslägenheterna, som riktar sig till finländska arkitekter, bildkonstnärer och designerns, är belägna i New York.

Stiftelsen för Finlands kulturinstitut i New York grundades år 1990 av Konstnärsgillet i Finland, Finlands arkitektförbund och Industrikonstförbundet Ornamo.