Finlands kulturinstitut i New York

Yleisöä tilaisuudessa
© Kathryn Ryan

Finlands kulturinstitut i New York arbetar med nutidskonst, design och arkitektur. Institutet skapar nätverk mellan finländska och amerikanska professionella kulturutövare, organisationer och publik.

Institutet upprätthåller mobilitets- och konstnärsresidensprogram samt producerar och ordnar aktuella utställningar och evenemang. Utöver detta verkar institutet för att informera den nordamerikanska publiken om finländsk nutidskonst, design och arkitektur. Institutet samarbetar aktivt med lokala museer, gallerier och övriga professionella aktörer inom kulturfältet.

Institutets kontor ligger på Manhattan. Residenslägenheterna, som riktar sig till finländska arkitekter, bildkonstnärer och designerns, är belägna i New York.

Stiftelsen för Finlands kulturinstitut i New York grundades år 1990 av Konstnärsgillet i Finland, Finlands arkitektförbund och Industrikonstförbundet Ornamo.