Finlandsinstitutet i Stockholm

Kuva näyttelystä
© Janne Riikonen

www.finlandsinstitutet.se
www.facebook.com/finlandsinstitutet
twitter.com/Finlandsinst
www.instagram.com/finlandsinstitutet/

Snickarbacken 2-4 / Box 1355
111 83 Stockholm
Sverige

+46 8 545 212 00

Finlandsinstitutet i Stockholm har som mål att göra den finländska kulturen och det finländska samhället känt i Sverige, att stödja den sverigefinländska minoritetens språk och kultur samt att fördjupa de bilaterala kontakterna mellan Sverige och Finland.

Finlandsinstitutets mångsidiga program innefattar utställningar, konserter, författarbesök samt gästspel med finskspråkig teater för såväl barn som vuxna. Institutet distribuerar finsk film till drygt 50 kommuner i Sverige. På våra samhällsseminarier diskuterar vi bl a de gemensamma framtidsutmaningar som Sverige och Finland står inför, som hållbarhetsfrågor och digitalisering. Finlandsinstitutet ordnar kurser i finska på sju-åtta olika nivåer samt skräddarsyr kurser i finska för personal i den svenska kommunsektorn.

Biblioteket har 19 000 band finsk- och svenskspråkig litteratur, ett hundratal tidningar och tidskrifter och annan media, som t ex inlästa talböcker samt e-böcker. Det ordnas också mycket konferenser i huset som institutet äger.

Institutet finns i centrala Stockholm. Det blev ett kulturinstitut år 1995 som fortsättning på föregångaren Finlandshusstiftelsens verksamhet. Institutet upprätthålls av den svenska stiftelsen Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige, med representanter från både Finland och Sverige i sin styrelse.