Finlandsinstitutet i Stockholm


Snickarbacken 2-4 / Box 1355 | 111 83 Stockholm | Sverige
www.finlandsinstitutet.se www.facebook.com/finlandsinstitutet
twitter.com/Finlandsinst [javascript protected email address] +46 8 545 212 00

Finlandsinstitutet i Stockholm har som mål att göra den finländska kulturen och det finländska samhället känt i Sverige, att stödja den sverigefinländska minoritetens språk och kultur samt att fördjupa de bilaterala kontakterna mellan Sverige och Finland.

Kulturinstitutets mångsidiga program innefattar kurser i finska, utställningar och konserter, seminarier och författarbesök samt föreläsningar om kultur, vetenskap och politik. Institutet ordnar också turnéer med finsk film och litteratur samt finskspråkig barn- och vuxenteater för sverigefinländare. I institutets utställningsutrymmen visas speciellt ung samtidskonst. Biblioteket har 19 000 band finsk- och svenskspråkig litteratur, ett hundratal tidningar och tidskrifter och annan media, som t.ex. inlästa talböcker samt e-böcker. Det ordnas också mycket konferenser i huset som institutet äger.

Finlandsinstitutet i Stockholm ligger i centrum av staden. Institutet blev ett kulturinstitut år 1995 som en fortsättning på föregångaren Stiftelsen Finlands Hus. Institutet upprätthålls av den svenska stiftelsen Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige. Styrelsemedlemmarna kommer från både Finland och Sverige.