Finlands institut i Estland

Kuva Arvamus-festivaalilta
© Laura Streimann

www.finst.ee
www.facebook.com/soomeinstituut
twitter.com/FinstEst
www.instagram.com/finst.ee/

Marati 5-2
11712 Tallinn
Estland

+372 50 82 335

Finlands institut i Estland har i uppdrag att främja kultur- och språksamarbete mellan Finland och Estland och att stärka kontakterna mellan länderna inom konst, utbildning och övriga samhällsområden. Institutet följer med samhällsutvecklingen i Estland och deltar i den genom sin programverksamhet. Samtidigt för institutet samman professionella aktörer från Finland och Estland och främjar samarbetet mellan länderna.

Finlands institut i Estland har sitt kontor i Tallinn och ett för allmänheten öppet bibliotek i Tarto. Institutet ordnar även enligt möjlighet program i Lettland och Litauen. Institutet grundades 1991 och upprätthålls av Stiftelsen för Finlands Institut i Estland.