Finsk-norsk kulturinstitut

© Jan Khur / Studio Abrakadabra

www.finno.no
https://www.facebook.com/finnokultur/
twitter.com/FinnoKultur
www.instagram.com/finnokultur/

Wergelandsveien 23 B
0167 Oslo
Norway

+47 406 24 008

Finsk-norsk kulturinstitutt (FINNO) främjar kulturutbyte mellan Finland och Norge. Vår uppgift är att stärka samarbetet, dialogen och mobiliteten mellan professionella konst- och kulturaktörer i båda länderna.

Kulturinstitutet grundades 1997 och ligger i Oslo, men ins3tutet är verksamt i hela Norge. Evenemangen och projekten genomförs alltid i samarbete med norska och finska partner. Institutet har igen egen evenemangslokal.

Två bilaterala kulturfonder, Kulturfonden för Finland och Norge och Norsk-finsk kulturfond, står bakom institutet.