Finsk-norsk kulturinstitut

Kuva Oslon oopperatalosta
© Kulturbyrået Mesén: Vibeke Christensen

Finsk-norsk kulturinstitut fungerar som informationsförmedlare och skapar kontakter. Kulturinstitutets verksamhet är bred och programmet består av bland annat utställningar, konserter, författarbesök, seminarier och föreläsningar. Evenemang ordnas i samarbete med norska och finska konst- och kulturbranschens aktörer i olika delar av Norge.

Kulturinstitutet, som ligger i Oslo, samarbetar med olika institutioner som håller kontakt mellan Finland och Norge. Institutets verksamhetsområde är hela Norge.

Institutet grundades år 1997. Två bilaterala kulturfonder, Kulturfonden för Finland och Norge och Norsk-finsk kulturfond, står bakom institutet.