Institutum Romanum Finlandiae

Kuva Villa Lantesta

www.irfrome.org
www.facebook.com/IRF.Rome/
twitter.com/IRF_ROME
www.instagram.com/villa_lante/

Passeggiata del Gianicolo 10
00165 Roma
Italia

+39 06 68801674

Finlands Rominstitut, som grundades år 1954, är landets äldsta institut i utlandet och finns i renässansvillan Villa Lante.

Fokus i vår verksamhet ligger på vetenskaplig humanistisk forskning och undervisning och vi strävar till att göra det romerska kulturarvet känt i Finland. Institutets vetenskapliga verksamhet byggs upp kring den aktuella direktörens eget forskningsarbete. Forskningsområdena är antikens och medeltida historia, klassisk filologi, arkeologi och konsthistoria. Institutet är särskilt känt för sin epigrafiska forskning. Dessutom fungerar institutet som residens för stipendiater, forskare inom olika områden samt representanter för olika konstgrenar. Det finns också ett vetenskapligt bibliotek i institutet.

Institutet upprätthålls av Stiftelsen Institutum Romanum Finlandiae. Verksamheten stöds av institutets vänförening, vars medlemmar får följa med institutets forsknings- och kulturverksamhet på nära håll.