Suomen Rooman-instituutti


Passeggiata del Gianicolo 10 |00165 Roma | Italia
www.irfrome.org www.facebook.com/InstitutumRomanumFinlandiae
twitter.com/IRF_ROME [javascript protected email address] +39 06 68801674

Vuonna 1954 perustettu Suomen Rooman-instituutti on Suomen vanhin ulkomailla toimiva instituutti.

Instituutin toiminta keskittyy tieteelliseen humanistiseen tutkimukseen ja opetukseen, ja pyrkii tekemään antiikin Rooman kulttuuriperintöä tunnetuksi suomalaisille. Tutkimus keskittyy yleensä kulloisenkin johtajan valitseman aiheen ympärille. Tutkimusalat ovat antiikin ja keskiajan historia, klassillinen filologia, arkeologia ja taidehistoria. Instituutti on erityisen tunnettu epigraafisista tutkimuksistaan. Lisäksi Villa Lanten renessanssihuvilassa toimiva instituutti majoittaa stipendiaatteja, eri alojen tutkijoita ja taiteen eri alojen edustajia. Instituutissa on myös tieteellinen kirjasto.

Instituuttia ylläpitää säätiö Institutum Romanum Finlandiae. Toimintaa tukee myös yhdistys Villa Lanten Ystävät ry, jonka jäsenet pääsevät seuraamaan läheltä instituutin tutkimus- ja kulttuuritoimintaa.