Suomen Rooman-instituutti

Kuva Villa Lantesta

www.irfrome.org
www.facebook.com/IRF.Rome/
twitter.com/IRF_ROME
www.instagram.com/villa_lante/

Passeggiata del Gianicolo 10
00165 Roma
Italia

+39 06 68801674

Vuonna 1954 perustettu Suomen Rooman-instituutti on Suomen vanhin ulkomailla toimiva instituutti.

Instituutin toiminta keskittyy tieteelliseen humanistiseen tutkimukseen ja opetukseen, ja se pyrkii tekemään antiikin Rooman kulttuuriperintöä tunnetuksi suomalaisille. Tutkimus keskittyy yleensä kulloisenkin johtajan valitseman aiheen ympärille. Tutkimusalat ovat antiikin ja keskiajan historia, klassillinen filologia, arkeologia ja taidehistoria. Instituutti on erityisen tunnettu epigrafisista tutkimuksistaan. Lisäksi Villa Lanten renessanssihuvilassa toimiva instituutti majoittaa stipendiaatteja, eri alojen tutkijoita ja taiteilijoita. Instituutissa on myös tieteellinen kirjasto.

Instituuttia ylläpitää säätiö Institutum Romanum Finlandiae. Toimintaa tukee myös Villa Lanten Ystävät ry, jonka jäsenet pääsevät seuraamaan läheltä instituutin tutkimus- ja kulttuuritoimintaa.