Suomen Tanskan kulttuuri-instituutti

© Chikako Harada

www.finin.dk
www.facebook.com/finindk
twitter.com/finindk
www.instagram.com/finindk/

Sankt Annæ Plads 24, gården 3
1250 København K
Danmark

+45 22 42 02 62

Suomen Tanskan kulttuuri-instituutti edustaa suomalaista asiantuntemusta nykytaiteen ja esittävän taiteen kentillä. Toimintamme päämääränä on luoda ja ylläpitää vuoropuhelua tanskalaisten ja suomalaisten alan ammattilaisten sekä suuren yleisön välillä. Teemme kulttuurivaihtoa muun muassa näyttelyprojektien, nykydraamaviennin ja erilaisten tapahtumien avulla, jotka toteutetaan yhdessä tanskalaisten ja suomalaisten kumppaneiden kanssa. Kulttuuri-instituutilla ei ole omia näyttely- tai konserttitiloja. Vuorovaikutuksen luominen eri taidemuotojen välille ja verkoston jatkuva päivittäminen ovat tavoitteitamme.

Suomen Tanskan kulttuuri-instituutti seuraa aktiivisesti suomalaisen ja tanskalaisen kulttuurin ajankohtaisia ilmiöitä ja edistää kansainvälistä dialogia tarjoamalla alustan diskurssille ja osallistumalla itse keskusteluun.

Suomen Tanskan kulttuuri-instituutti (säätiö) perustettiin 1991. Kulttuuri-instituutti on itsenäinen, yleishyödyllinen organisaatio, jota rahoittavat Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö sekä lukuisat julkiset ja yksityiset rahastot. Kulttuuri-instituuttia hallinnoi tanskalainen säätiö.