Toiminta

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit edistävät suomalaisen taiteen, kulttuurin ja tieteen kansainvälistä liikkuvuutta, näkyvyyttä ja yhteistyötä.

Instituutit ovat

  • kansalaisyhteiskunnan toimijoita, jotka edistävät kansainvälistä yhteistyötä taide-, kulttuuri-, tutkimus- ja tiedeorganisaatioiden välillä
  • asiantuntijaorganisaatioita, jotka nostavat merkittävästi suomalaisen kulttuurin ja tieteen näkyvyyttä maailmalla
  • itsenäisiä yleishyödyllisiä organisaatioita, joita ylläpitää yksityinen säätiö tai rahasto

Mitä kulttuuri- ja tiedeinstituutit tekevät?

  • luovat ja ylläpitävät kansainvälisiä yhteistyöverkostoja taiteen ja tieteen osaajien käyttöön
  • tuottavat tapahtumia, näyttelyitä, seminaareja ja muuta ohjelmaa
  • ylläpitävät ammattilaisten liikkuvuus- ja residenssiohjelmia
  • tekevät tieteellistä tutkimusta
  • tukevat suomalaisten taiteen ja tieteen ammattilaisten kansainvälistä toimintaa
  • jakavat kohdemaissaan tietoa suomalaisesta kulttuurista, tieteestä ja yhteiskunnasta
  • tekevät yhteistyötä muiden Suomi-toimijoiden kanssa Team Finland -verkostossa ja muiden eurooppalaisten kulttuuri-instituuttien kanssa EUNIC-verkostossa

Instituuttien ja Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n perusrahoitus tulee opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Instituutit saavat projekteilleen rahoitusta myös muun muassa tiedettä ja kulttuuria tukevilta säätiöiltä, yrityksiltä sekä kotimaisilta ja ulkomaisilta yhteistyökumppaneilta. Instituutit tekevät kotimaassa yhteistyötä niin taiteen tiedotuskeskusten ja kulttuurivientiorganisaatioiden kuin yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa.


Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry (SKTI) on kulttuuri- ja tiedeinstituuttien ja niiden taustaorganisaatioiden yhteistyöelin Helsingissä. Yhdistys vahvistaa instituuttien keskinäistä yhteistyötä ja yhteydenpitoa sekä avustaa niitä kotimaan viestinnässä, edunvalvonnassa ja hallintopalveluissa. Yhdistys edustaa Suomea EUNIC-verkostossa.

Yhdistyksen hallituksen jäsenet edustavat joko instituuttien taustaorganisaatioita tai instituuttien henkilökuntaa. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja Sakari Karjalainen (Suomen Benelux-instituutin säätiö ja Suomen Lähi-idän instituutin säätiö), varapuheenjohtaja Virpi Näsänen (Suomalais-norjalaisen kulttuuri-instituutin hallitus), Anders Adlercreutz (Iberialais-amerikkalainen säätiö), Laura Hirvi (Suomen Saksan instituutti), Katariina Mustakallio (Suomen Rooman-instituutin säätiö) ja Manna Satama (Suomen Ateenan-instituutin säätiö) sekä varajäsenet Pirjo Hiidenmaa (Suomen Japanin instituutin säätiö) ja Kati Laakso (Suomen Benelux-instituutti). Hallituksen jäsenten kausi on kolmivuotinen ja jäsenet voidaan valita myös kolmen vuoden jatkokaudelle.

 

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n tietosuojaseloste