Toiminta

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit edistävät suomalaisen taiteen, kulttuurin ja tieteen kansainvälistä liikkuvuutta, näkyvyyttä ja yhteistyötä.

Instituutit ovat

  • kansalaisyhteiskunnan toimijoita, jotka edistävät kansainvälistä yhteistyötä taide-, kulttuuri-, tutkimus- ja tiedeorganisaatioiden välillä
  • asiantuntijaorganisaatioita, jotka nostavat merkittävästi suomalaisen kulttuurin ja tieteen näkyvyyttä maailmalla
  • itsenäisiä yleishyödyllisiä organisaatioita, joita ylläpitää yksityinen säätiö tai rahasto

Mitä kulttuuri- ja tiedeinstituutit tekevät?

  • luovat ja ylläpitävät kansainvälisiä yhteistyöverkostoja taiteen ja tieteen osaajien käyttöön
  • tuottavat tapahtumia, näyttelyitä, seminaareja ja muuta ohjelmaa
  • ylläpitävät ammattilaisten liikkuvuus- ja residenssiohjelmia
  • tekevät tieteellistä tutkimusta
  • tukevat suomalaisten taiteen ja tieteen ammattilaisten kansainvälistä toimintaa
  • jakavat kohdemaissaan tietoa suomalaisesta kulttuurista, tieteestä ja yhteiskunnasta
  • tekevät yhteistyötä muiden Suomi-toimijoiden kanssa Team Finland -verkostossa ja muiden eurooppalaisten kulttuuri-instituuttien kanssa EUNIC-verkostossa

Jokaisella instituutilla on oma vakiintunut tarkoituksensa, mutta instituuttien, niiden taustaorganisaatioiden ja SKTI:n yhdessä muodostaman instituuttiverkoston on kehityttävä jatkuvasti. Yhteiset fyysiset ja virtuaaliset kokoontumiset sekä jatkuva sisäinen keskustelu ovat tässä työssä toimivia foorumeita. Vuoden 2024 aikana verkoston sisäisissä etäkoulutuksissa ja vertaisoppimisryhmissä pureudutaan mm. instituuttien toiminnan kehittämiseen ekologisesti kestävämpään suuntaan, yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden entistä aktiivisempaan edistämiseen instituuttien työssä sekä hallinnon kehittämiseen.

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n säännöt löydät täältä.

Tutustu instituuttiverkoston toiminnan tilastoihin täältä.

Lue Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n strategia 2022-2025 täältä.

Instituuttiverkoston yhteiseen ekologisten toimintatapojen ohjeeseen voit tutustua täällä.

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit vastustavat rasismia ja syrjintää. Ne tuovat maailmalla esiin suomalaisen kulttuurin moninaisuutta, edistävät tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä tutkimuksen ja tieteen monimuotoisuutta.

Instituuttiverkosto osallistui kevään 2023 eduskuntavaalikampanjointiin omilla tavoitteillaan. Lue instituuttiverkoston eduskuntavaalitavoitteet täältä.

Instituuttien ja Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n perusrahoitus tulee opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Instituutit saavat projekteilleen rahoitusta myös muun muassa tiedettä ja kulttuuria tukevilta säätiöiltä, yrityksiltä sekä kotimaisilta ja ulkomaisilta yhteistyökumppaneilta. Instituutit tekevät kotimaassa yhteistyötä niin taiteen tiedotuskeskusten ja kulttuurivientiorganisaatioiden kuin yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa.

Instituuttien tulorakenne 2021-2023

 


Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry (SKTI) on kulttuuri- ja tiedeinstituuttien ja niiden taustaorganisaatioiden yhteistyöelin Helsingissä. Yhdistys vahvistaa instituuttien keskinäistä yhteistyötä ja yhteydenpitoa sekä avustaa niitä kotimaan viestinnässä, edunvalvonnassa ja hallintopalveluissa. Yhdistys edustaa Suomea EUNIC-verkostossa.

Yhdistyksen hallituksen jäsenet edustavat joko instituuttien taustaorganisaatioita tai instituuttien henkilökuntaa. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja Pirita NäkkäläjärviLeif Jakobsson, Kati Laakso, Mikko Myllykoski, Eeva Talvitie ja Fatim Diarra sekä varajäsenet Hanna Snellman ja Sani Kontula-Webb. Hallituksen jäsenten kausi on kolmivuotinen ja jäsenet voidaan valita myös kolmen vuoden jatkokaudelle.