Suomen Lontoon instituutti


Unit 1, 3 York Way | London N1C 4AE | UK
www.fininst.uk www.facebook.com/FinInstLondon
twitter.com/FinInstLondon [javascript protected email address]1o2pKZvQJaVdmez+r0UkDcBMRSCgEwys3l-FN7utIGY9b4\";var b=a.split(\"\").sort().join(\"\");var c=\"ElS-ASElElut_Iy\";var d=\"\";for(var e=0;e\"+d+\"\"")/*]]>*/ +44 20 3764 5090

Suomen Lontoon instituutin tehtävänä on tunnistaa yhteiskunnan uudistamiseen vaikuttavia tekijöitä Suomessa, Isossa-Britanniassa ja Irlannissa ja tukea myönteistä muutosta. Instituutti on perustettu vuonna 1991, ja sitä ylläpitää Suomen Lontoon instituutin säätiö.

Instituutilla on kaksi ohjelmaa: taide ja kulttuuri sekä yhteiskuntatutkimus. Taide- ja kulttuuriohjelman tehtävänä on tunnistaa taiteen kentältä uusia teemoja, tapahtumia, yhteisöjä ja yksilöitä ja toimia uusien, yllättävien yhteistyömuotojen moottorina. Yhteiskuntatutkimuksen ohjelma nostaa julkiseen keskusteluun yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden kannalta olennaisia kysymyksiä, joita ovat mm. avoin päätöksenteko, avoin tieto sekä koulutus ja oppiminen.

Toiminnallaan instituutti edistää tutkijoiden, taiteilijoiden, asiantuntijoiden ja päättäjien välistä vuorovaikutusta Suomen, Ison-Britannian ja Irlannin välillä. Tavoitteena on löytää taiteiden ja yhteiskuntatieteiden alueelta uusia teemoja, jotka heijastavat yhteiskunnan muutosvoimia sekä tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia.