Suomen Britannian- ja Irlannin-instituutti

Kuva Pertti's Choice -yrittäjyyspaneelista
© Sam Rockman

Suomen Britannian- ja Irlannin-instituutti on suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan asiantuntija Britanniassa ja Irlannissa. Instituutti tukee suomalaisten taiteilijoiden ja asiantuntijoiden liikkuvuutta, tuottaa tapahtumia ja antaa asiantuntija-apua.

Instituutti muodostaa kumppanuuksia Britannian ja Irlannin johtavien ja kiinnostavimpien organisaatioiden kanssa, tukee tutkimusta, luovia aloja ja sosiaalisia innovaatioita. Instituutilla on kaksi ohjelmaa: taide ja kulttuuri sekä yhteiskunta ja kulttuuri. Toiminnassaan instituutti suosii poikkitieteellisiä ja rajoja rikkovia verkostoja ja kumppanuuksia. Instituutti on perustettu vuonna 1991, ja sitä ylläpitää Suomen Britannian- ja Irlannin-instituutin säätiö.