Finlands Beneluxinstitut

Kuva instituutista

Finlands Beneluxinstitut fungerar som samarbetsorganisation mellan kulturaktörer i Finland och Beneluxländerna. Institutet är en självständig och ideell organisation vars syfte är att skapa möjligheter för konstnärer och organisationer att skapa nya projekt och samarbetsformer. I nära samarbete med sitt nätverk av samarbetsparter producerar institutet också eget innehåll kring aktuella samhälleliga frågor. Verksamheten syftar till långsiktigt och hållbart samarbete mellan konstnärer och övriga kulturaktörer – från visuell konst till litteratur, design, film och övriga genrer.

Beneluxinstitutet finns i Bryssel och är grundat 1993. Det upprätthålls av Stiftelsen för Finlands institut i Benelux.