Finlands Beneluxinstitut

Kuva instituutista

www.finncult.be
www.facebook.com/FinncultBlx
twitter.com/FinncultBlx
www.instagram.com/finncultblx/
www.linkedin.com/company/2407646

Rue de l’Arbre 14/3
1000 Brussels
Belgium

+32 468 15 56 72

Finlands Beneluxinstitut fungerar som samarbetsorganisation mellan kulturaktörer i Finland och Beneluxländerna. Institutet är en självständig och ideell organisation vars syfte är att skapa möjligheter för konstnärer och organisationer att skapa nya projekt och samarbetsformer. I nära samarbete med sitt nätverk av samarbetsparter producerar institutet också eget innehåll kring aktuella samhälleliga frågor. Verksamheten syftar till långsiktigt och hållbart samarbete mellan konstnärer och övriga kulturaktörer – från visuell konst till litteratur, design, film och övriga genrer.

Beneluxinstitutet finns i Bryssel och är grundat 1993. Det upprätthålls av Stiftelsen för Finlands institut i Benelux.