Ekoguide för Finlands Kultur- och Vetenskapsinstitut

Denna ekoguide har tagits fram av Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf (SKTI), som är samarbetsorganisation för Finlands 17 kultur- och vetenskapsinstitut runtom i världen.

Med guiden hoppas vi underlätta institutens arbete med att göra mera hållbara beslut, vilket i sin tur minskar vårt koldioxidavtryck. Instituten ombeds delge guiden till sina anställda och använda dess innehåll som en allmän påminnelse vid beslut som berör vår omgivning.

De här riktgivande råden har baserats på den kartläggning av praxis som institutnätverket har gjort i sin interna arbetsgrupp för ekologisk verksamhet. I flera av våra diskussioner, och i denna guide, har vi inspirerats av HIAP och Mustarindas samarbetsprojekt Post-fossil transition.

 

Mat och dryck

Erbjud växtbaserade mat- och dryckalternativ. Undvik kött- och mejeriprodukter. För att garantera en god smakupplevelse, välj en leverantör med erfarenhet av att tillaga vegetarisk eller vegansk mat.

Välj lokalproducerade, ekologiska och miljöcertifierade råvaror då det är möjligt. Undersök utbudet av och prioritera lokalt producerade råvaror. Var uppmärksam på varans ekologiska fotavtryck.

Minimera matsvinnet. Planera menyerna i förväg och köp inte mera än vad som behövs. Frys in eller använd eventuella rester. Gå regelbundet igenom bäst före-datumen på produkter i personalköket. Koka inte mera kaffe än nödvändigt.

Specialdieter. Servera vegansk och glutenfri mat för att undvika behovet av att beakta specialdieter.

Ekologiska drycker. Det finns ett stort urval ekologiska viner, mousserande viner och öl på marknaden. Bjud på och använd kranvatten i stället för buteljerat vatten alltid då det är möjligt.

Restaurangbesök. Var medveten om ditt val av restaurang och välj gärna en som är inriktad på noll avfall, vegetarisk kost eller erbjuder ekologiska och närproducerade råvaror.

 

Resor

Res mindre. Överväg noga om en resa är nödvändig eller om dess mål kan uppnås på distans.

Undvik flygresor om möjligt. Uppmuntra och möjliggör för institutets personal och gäster att resa med mark- och havsbundna alternativ. Erbjud hjälp vid planeringen av resor för gäster och tillåt personalen att använda arbetstid för resor och planeringen av dessa.

Gynna lokala tjänsteleverantörer. Minska resandet genom samarbeten med lokala tjänsteleverantörer, till exempel projekttekniker.

Kompensera. I fall där resor inte kan undvikas, kompensera för utsläppen då det är möjligt.

Samarbeta. Använd dina nätverk och dela på resurser. Fundera hur du kan optimera dina resurser genom samarbete med lokala samarbetspartners, eller t.ex. genom att samarbeta med organisationer längs den resrutt som institutets gäst tar för att maximera nyttan med en resa. Använd ditt finska nätverk, inklusive SKTI, för att organisera praktiska saker i Finland.

 

Minimera användningen av allt material

Minimera allt avfall. Återvinn allt kontorsmaterial och det avfall som uppkommer vid evenemang. Köp bara det som är nödvändigt och välj då produkter som är återvunna eller hållbart och etiskt tillverkade. Låna, hyr och dela på resurser då det är möjligt.

Minimera allt tryckmaterial. Producera mötes- och evenemangsdokument främst digitalt och be deltagare att ha med sig materialet elektroniskt. Köp FSC-märkta pappersprodukter.

Undvik skadliga kemikalier. Undersök er städfirmas ekologiska värderingar. Använd naturliga eller ekologiskt certifierade städprodukter.

Spara energi.. Undersök om ni eller er hyresvärd kan byta till ett smart värmesystem och köpa förnybar energi i form av vind-, vatten eller solkraft. Släck lamporna och stäng av elektroniska apparater då ingen är på kontoret. Spara vatten.

 

Ifrågasätt och reformera strukturer

Förespråka hållbara lösningar. Samarbeta med lokala organisationer och arbetsgrupper som strävar mot ett paradigmskifte inom energiförbrukning. Ta i beaktande hur era evenemang kan skapa förändringar i infrastrukturen kring överanvändning av energi och naturtillgångar.

Kräv mera av dig själv än av individuella konstnärer. Ta hela organisationen i beaktande vid planeringen av stora projekt som tangerar miljöfrågor, kräv inte det bara av de inbjudna konstnärerna. De flesta utsläppen härstammar från institutionella och strukturella praktiker.

Less is more. Välj kvalitet framom kvantitet.

Utbilda och motivera. Håll institutets personal uppdaterad om varför det är kritiskt att radikalt förminska klimatutsläpp.

Arbeta för kontinuitet. Miljöfrågor inom konst är ingen tillfällig trend, utan se det som permanenta strukturella förändringar som genomsyrar hela samhället.