Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf (SKTI) flyttar till nya utrymmen 26.1.2016

Föreningen har sedan den grundades 2005 haft sitt kontor i Riddarhuset i Kronohagen på adressen Regeringsgatan 2 B. Kontoret delas med Stiftelsen för Finlands Mellanösterninstitut. I samma utrymmen fungerar också andra små organisationer inom kultur- och vetenskapsområdet.

Det nya kontoret finns på adressen Kalliolinnavägen 4 i Jenny ja Antti Wihurin rahastos hus i Brunnsparken. I Salushuset, byggt 1929, fungerade fram till år 1983 ett sjukhus och fram till år 2013 Wihuris forskningsinstitut, inriktat på forskning kring hjärt- och kärlsjukdomar. Efter en grundrenovering flyttade Wihurin rahastos kansli år 2015 in i huset.

Husets första våning blir nu en bas i hemlandet för Finlands kultur- och vetenskapsinstitut. SKTI:s underhyresgäster är Stiftelsen för Finlands Mellanösterninstitut, Stiftelsen för Finlands kulturinstitut i New York, Stiftelsen för Finlands institut i Japan och (från 1.8.2016) Stiftelsen för Finlands Ateninstitut. I och med flytten kan SKTI erbjuda också de övriga institutsstiftelserna tillgång till mötesrum och tillgång till tillfälliga arbetsutrymmen i Helsingfors för personalen vid de 16 instituten i utlandet.

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf:s post- och besöksadress är från och med 26.1 Kalliolinnavägen 4, 00140 Helsingfors.