Finlands kultur- och vetenskapsinstitut ordnade 800 evenemang och nådde en publik på 2,2 miljoner under 2020!

Under 2020 nåddes över 2,2 miljoner människor av verksamheten vid Finlands 17 kultur- och vetenskapsinstitut.

Koronapandemin har märkbart påverkat institutens verksamhet under 2020 då både antalet evenemang och publiksiffrorna sjönk med en tredjedel jämfört med tidigare år. Undantagsåret förde ändå med sig nya tillvägagångssätt och flera av institutens evenemang kunde ordnas digitalt. De nya digitala lösningarna möjliggjorde en bredare internationell publik som inte begränsades av institutens verksamhetsområde.

Under våren 2020 lanserade institutnätverket det gemensamma projektet Together Alone, vars syfte var att underlätta konstnärernas försörjning i den rådande krissituationen och främja internationellt samarbete inom olika konstnärliga discipliner. Projektet finansierades med medel som lösgjorts i och med annan utebliven verksamhet. Genom en öppen ansökan valdes 20 projekt ut som under året nådde en publik på ca 274 000 personer (över 258 000 visningar på sociala media, ca 14 000 tittare såg verken på plats eller online och ca 1 800 deltog i förverkligandet av projekten). Projektet Together Alone får en uppföljare under 2021.

Institutens verksamhet under 2020 i ett nötskal: 

 • 773 evenemang (1 360 separata föreställningar)
 • En publik på över 2 miljoner nådd genom institutens verksamhet
 • Över 4 000 deltagare
 • Dessutom 20 Together Alone projekt finansierade av nätverket, vilka sammanlagt nåddes av ca 274 000 personer
 • Verksamhet i över 26 länder
 • Över 32 % av projektverksamheten förverkligades dels eller fullständigt digitalt
 • Över 460 samarbetspartners

Under 2020 producerade instituten följande program:

 • 236 publikationer (t.ex. blogginlägg, podcast-avsnitt, böcker, kataloger)
 • 112 utställningar
 • 97 diskussionstillfällen (136 separata evenemang)
 • 80 filmvisningar (284 separata visningar)
 • 76 föredrag eller föreläsningar (sammanlagt 110 framföranden)
 • 62 konferenser, seminarium eller kollokvium
 • 52 residensplatser
 • 39 andra evenemang (73 separata program)
 • 41 konserter (49 separata föreställningar)
 • 38 teater-, dans-, cirkus-, eller andra föreställningar (93 separata föreställningar)
 • 23 workshoppar (62 separata tillfällen)
 • 24 kurser
 • 19 presentationer av instituten (23 separata tillfällen)
 • 17 läsevenemang (18 separata tillställningar)
 • 16 nätverkningsevenemang
 • Deltagande i 7 mässor
 • 3 expertbesök
På grund av de rådande undantagsförhållandena verkställdes flera av institutens projekt under 2020 på nätet. Utställningen Nouvelle Saison, producerad av Finlands institut i Frankrike, nåddes av sammanlagt 6 087 personer online. I utställningen presenterades verk av åtta finländska formgivare och konstnärer som representerar den nya generationens stilinriktning inom design. Utställningen kuraterades av Hannakaisa Pekkala och Milla Vaahtera, grundare av UU Market. Bild: Veera Mietola

 

Finlands institut i Mellanösterns (FIME) producerade 43 blogginlägg på bloggarna Lähi-Itä NYT och Paikan päältä, vilka lästes av sammanlagt 16 863 personer. Gästinläggen författades av personer som forskat i eller genom arbete eller hobbyverksamhet kommit i kontakt med Mellanöstern. Under året lanserade FIME även podcasten Lähi-itä NYT. De fyra avsnitten som släpptes under hösten nåddes av 717 lyssnare. Podcastens syfte är att främja förståelse för Mellanöstern. I avsnitten har diskussionen kretsat kring bland annat hur klimatförändringen tas i beaktande i länderna kring Persiska viken och hur umgängeskulturen i Egypten har förändrats under en generation. Bild: Shutterstock/savas_bozkaya

 

Föreläsningsserien Suomen kulttuuri ja taide Hermitage Magazinessa #30/2020, som verkställdes under vintern 2020 av Hermitage Magazine och Finlands institut i St. Petersburg, nåddes av en enorm publik. Föreläsningarna sändes live på Eremitagets Facebook-, VKontakt-, och Odnoklassnikisida samt på museets Youtubekanal där de fortfarande är tillgängliga. Föreläsningen Albert Edelfelt – suomalaisen kulttuurin lähettiläs som gavs av institutets direktör Sani Kontula-Webb har haft sammanlagt 315 529 lyssnare. Utställningen Albert Edelfelt och familjen Romanov i konstmuseet Sinebrychoff, som producerats av institutet i St. Petersburg, sågs av över 20 000 besökare. Bild: Anna Kalduzova

 

Fyra av de verk som beställdes genom nätverkets Together Alone-projekt och som skapats i kölvattnet av koronapandemin och undantagsförhållandena visades i augusti på den stora LED-skärmen vid Musikhuset i Helsingfors. De verk som visades var kortfilmen In-between av regissören Anna Nykyri med arbetsgrupp, dansaren och koreografen Emrecan Tanis kortfilm H-ome, musikern Mikki Nordmans World Wide Window: Agnus Mundi och konstnären Yassine Khaleds Monitor Man in The Time of Pandemic. Visningen lockade ca 320 tittare och de fyra verken sågs under 2020 av ca 4 900 personer på nätet. Genom sociala medier nådde verken ut till ca 105 000 personer. Bild: Katja Tähjä

 

Nätverket för Finlands kultur- och vetenskapsinstitut
Till nätverket för Finlands kultur- och vetenskapsinstitut hör 17 självständiga institut, verksamma över hela världen, som främjar internationell rörlighet, synlighet och samarbete inom finsk konst, kultur och vetenskap. Varje institut drivs av en bakomliggande självständig organisation (stiftelse, fond eller förening) som styr institutets målsättningar och verksamhet.

Institutens och Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf:s basfinansiering kommer från undervisnings- och kulturministeriet. För sin projektverksamhet får instituten även finansiering från stiftelser som understöder vetenskap och kultur, från företag samt från inhemska och internationella samarbetspartners. I Finland samarbetar instituten med bl.a. informationscentren för konst och kulturexportorganisationer samt med universitet och högskolor.

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf (SKTI) stärker samarbetet mellan kultur- och vetenskapsinstituten och deras bakgrundsorganisationer samt hjälper instituten med kommunikation i hemlandet, lobbyverksamhet och administrativt arbete. SKTI samlar årligen in information om institutens verksamhet och sammanställer statistik på basen av dessa. Statistiken för verksamheterna och evenemangen baserar sig på de siffror som instituten rapporterar.