Ansök om utlandspraktik vid Finlands kultur-och vetenskapsinstitut

Är du själv intresserad av att göra praktik utomlands i höst eller har du kontakt med studerande som kunde vara det? Nu kan man ansöka om 11 månaders utlandspraktik vid sju av Finlands kultur- och vetenskapsinstitut utomlands: Berlin, Bryssel, Budapest, Köpenhamn, Paris, Stockholm och Tallinn! Praktikstipendiet kan sökas av dig som är heltidsstuderande eller som har utexaminerats under det senaste året. Praktikstipendierna erbjuds i samarbete med Svenska kulturfonden.

Vart?
Finland har 17 kultur- och vetenskapsinstitut runtom i världen. 12 av dem är med i Svenska kulturfondens praktikprogram. Instituten erbjuder årligen totalt över 70 praktikplatser för heltidsstuderande eller nyligen utexaminerade.

Instituten är
• medborgarorganisationer som främjar internationell mobilitet, synlighet och samarbete inom finländsk konst, kultur och vetenskap
• självständiga allmännyttiga sakkunnigorganisationer som upprätthålls av en privat stiftelse eller fond

Instituten är olika till sin verksamhet och inriktning och det lönar sig att bekanta sig med vilken praktikplats som passar dig bäst och som du om möjligt kan räkna tillgodo inom din examen. Ansökningsanvisningarna för de enskilda praktikplatserna kan du läsa mer om på Svenska kulturfondens hemsida.

När?
Ansökningstiden är 15.3-31.3.2022
för de praktikplatser som inleds i augusti 2022. För att söka måste du vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk. Läs mer om ansökningskriterierna och lämna in din ansökan här!

Närmare information om praktikplatserna:
Alexandra Enberg: , praktikkoordinator vid Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf.
Allmän information om kultur- och vetenskapsinstituten hittar du på www.instituutit.fi och facebook.com/instituutit.

Vi följer kontinuerligt med myndigheternas eventuella rekommendationer och restriktioner både gällande Finland och praktikländerna, och hur de inverkar på praktiken.