Ansök om praktik vid Finlands kultur- och vetenskapsinstitut

Kuva: Sanni Tunturipuro

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut utomlands erbjuder årligen totalt över 70 praktikplatser för högskolestuderande i slutskedet av studierna och för nyutexaminerade. På grund av coronapandemin var Svenska kulturfondens praktikprogram vid instituten på paus under hela 2020. Därför är vi glada att i vår kunna lediganslå nio praktikstipendier vid Finlands kultur- och vetenskapsinstitut utomlands: Berlin, Bryssel, Budapest, Köpenhamn, London, Paris, Stockholm, Tallinn och Tokyo. Praktikplatserna i Madrid, New York och Oslo lediganslås under följande ansökningstid i september 2021. Praktikstipendierna erbjuds i samarbete med Svenska kulturfonden.

Ansökningstiden är 15.3-31.3.2021 för de praktikplatser som inleds i augusti eller september 2021. För att söka måste du vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.
På Svenska kulturfondens hemsida kan du läsa mer om ansökningskriterierna och -anvisningarna för de enskilda praktikplatserna och lämna in din ansökan.

För mer information, kontakta praktikkoordinator Alexandra Enberg, , tel. 050-5213457.