Ansök om praktik vid Finlands kultur- och vetenskapinstitut

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut utomlands erbjuder årligen totalt över 70 praktikplatser för högskolestuderande i slutskedet av studierna och för nyutexaminerade. I höst lediganslås inom Svenska kulturfondens praktikprogram fem praktikstipendier vid Finlands kultur- och vetenskapsinstitut: London, Madrid, New York, Oslo och Tokyo.

Ansökningstiden är 15-30.9.2021 för de praktikplatser som inleds i januari 2022. Praktiktiden är 11 månader. För att söka måste du vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.

På Svenska kulturfondens hemsida kan du läsa mer om ansökningskriterierna och -anvisningarna för de enskilda praktikplatserna och lämna in din ansökan.

För mer information, kontakta praktikkoordinator Alexandra Enberg, , tel. 050-5213457.