Uusi strategia ohjaa vaikuttavaan, moninaiseen ja saavutettavaan instituuttiverkostoon

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien kansainvälinen toimintaympäristö on moniulotteinen ja haastava. Poliittisten ja taloudellisten muutosten lisäksi esimerkiksi ilmastonmuutos, digitaalisuus ja koronapandemian jälleenrakentamisvaihe vaikuttavat instituuttien toimintaedellytyksiin.

Verkoston yhteistyön luotsaajana Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n (SKTI) työtä ohjaa uusi strategia, joka on luotu vuosille 2022-2025. Uusi strategia antaa SKTI:n toiminnalle suunnan ja auttaa priorisoimaan ja havainnollistamaan konkreettisia toimia.

Strategiassa on selkeä instituuttiverkoston menestystekijöitä ja tulevaisuudennäkymiä esille tuova pohjavire. SKTI:n viestinnän asiantuntijan Uula Neitolan mukaan strategialla halutaan viestittää, että Suomen tulee tunnustaa kulttuurin ja tieteen merkitys yhteiskunnan rakentavina voimina.

”Omalla toiminnallamme tähtäämme siihen kulttuurin, tieteen ja kansainvälisyyden puolestapuhujana. SKTI:n myötävaikutuksella Suomella on toiminnaltaan vaikuttava, moninainen ja saavutettava kulttuuri- ja tiedeinstituuttiverkosto, jonka asema ja rahoitus ovat vakiintuneet, ja joka toimii edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä näissä yhteiskunnallisissa muutoksissa”, kertoo Neitola.

SKTI huolehtii strategian implementoinnista ja hallitus seuraa sen toteutumista.

Lue Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n strategia kokonaisuudessaan täältä.