Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien vuoden 2022 tilastot ovat nyt julki

 

Suomen 17 kulttuuri- ja tiedeinstituutin toiminta tavoitti vuonna 2022 yhteensä yli 927 800 henkilöä. Suomen Pietarin instituutin toiminta keskeytyi alkuvuodesta helmikuussa 2022 Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Instituuttien vuoden 2022 tilastot pähkinänkuoressa:

 • 2 007 tapahtumaa tai toimintoa vrt. 2021: 1 658
 • yli 927 800 hengen yleisö- ja osallistujamäärä vrt. 2021: 1,5 milj.
 • 734 nimettyä projektiin tai tapahtumaan osallistunutta esiintyjää, taiteilijaa tai tieteentekijää (henkilöitä) vrt. 2021: 1 580
 • yli 600 yhteistyökumppania (yhteisöä) vrt. 2021: 787
 • toimintaa 30 eri maassa vrt. 2021: 26
 • tapahtumista noin 16 % toteutettiin joko kokonaan tai osittain verkossa (kokonaan verkossa toteutettiin 9 %, osittain verkossa 7 %)* vrt. 2021: osittain tai kokonaan verkossa yli 47,5%

Vuoden 2022 aikana kulttuuri- ja tiedeinstituutit tarjosivat yleisöilleen yhteensä:

 • 497 elokuvanäytöstä
 • 274 teatteri-, tanssi-, sirkus- tai muuta esitystä
 • 191 muuta tapahtumaa
 • 157 konserttia
 • 122 konferenssia, seminaaria tai kollokviota
 • 120 keskustelutilaisuutta
 • 119 näyttelyä
 • 102 esitelmää tai luentoa
 • 81 erillistä julkaisua (mm. artikkeleja, blogikirjoituksia, podcast-jaksoja, kirjoja, katalogeja, tilausteoksia sekä taideteollisia tuotoksia)
 • 71 instituutin esittelytilaisuutta
 • 56 residenssiä
 • 44 työpajaa
 • 43 kurssia
 • 39 verkottamistilaisuutta
 • 36 lukutapahtumaa
 • 21 asiantuntijavierailua
 • 18 teosta julkisessa tilassa
 • 8 messuosallistumista
 • 4 stipendiä

Hieman edellistä vuotta alhaisemmat luvut sekä yleisömäärässä että yhteistyökumppanien ja esiintyjien määrässä selittyvät sillä, että toimintaa on koronapandemian digitaalisesti painottuneen kauden jälkeen jälleen järjestetty pääasiassa fyysisesti. Myös Pietarin instituutin toiminnan keskeytyminen helmikuussa 2022 vähensi koko verkoston toiminnan yhteenlaskettua volyymiä.

Nämä koonnit perustuvat instituuttien Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:lle ilmoittamiin tietoihin. Excel-muotoisen listan instituuttien toiminnasta vuonna 2022 löydät tästä.

Instituutit vahvistavat tieteen, taiteen ja kulttuurin alan toimijoiden kansainvälistä osaamista, verkostoja ja työllistymistä

Instituutit toimivat yhteistyössä laajan ja monimuotoisen, kansainvälisen tieteen, taiteen ja kulttuurin ammattilaisyhteisön kanssa. Vuonna 2022 yhteisömuotoisia yhteistyökumppaneita oli yli 600. Instituutit mahdollistavat ja tukevat aktiivisesti yhteisöjen ja yksittäisten tekijöiden välisten kontaktien muodostumista kohdemaissaan, ja myös laajemmin toiminta-alueellaan.

Instituuttien mahdollistamaan toimintaan tekijänä – kuten esimerkiksi taiteilijana, julkaisun kirjoittajana, seminaaripuhujana, kurssin vetäjänä – osallistui vuonna 2022 yhteensä 734 henkilöä.

Sekä taiteen että tieteen tekijöille residenssit ovat yksi vaikuttavimmista tavoista päästä sisään uuteen toimintaympäristöön ja -kulttuuriin ja luoda kansainvälisiä kumppanuuksia. Vuoden 2022 aikana kulttuuri- ja tiedeinstituuttien residenssiohjelmiin osallistui yhteensä 56 taiteen- ja tieteen tekijää. Instituutit tukevat residenssivieraiden paikallista verkottumista ja taiteellista ja tieteellistä työskentelyä ja näkyvyyttä. Lue lisää siitä, miten Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin uudistetussa residenssissä olleet taiteilijat arvioivat residenssin merkitystä heidän työlleen.

Kati Peltola vietti kaksi kuukautta Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin muotoilijaresidenssissä New Yorkissa. Kuva: Helmi Korhonen

Instituutit järjestivät vuonna 2022 yhteensä 43 kurssia. Suomen Lähi-idän instituutin järjestämä kurssi Love, marriage and dating in the Arab world. Anthropological perspectives on contemporary practices on osa instituutin nyky-Lähi-idän tutkimustoimintaa. Tiedeinstituuteilla on merkittävä rooli siinä, että ne järjestävät sekä perus- että jatkotason opetusta ja täydentävät suomalaisten korkeakoulujen tarjontaa. Kurssin vetäjänä toimi FIME:n tutkija Sandra Nasser El-Dine. Lue lisää siitä, miten FIME on tukenut hänen työtään tutkijana.

Instituuttien toiminta kehittää kestäviä rakenteita toimialalle ja kansainväliseen yhteistyöhön

Instituutit toimivat ja näkyvät ulkomailla suomalaisen taiteen, tieteen ja kulttuurin asiantuntijoina. Suomalaisen kansalaisyhteiskunnan edustajina ne voivat edistää myös kansalaisyhteiskuntien välistä vuoropuhelua. Instituuteilla on mahdollisuuksia nostaa kulttuurin osuutta Suomen maakuvassa ja näin monipuolistaa sitä.

Tuottamalla uutta tutkittua tietoa, moninaista taidetta ja kulttuuria sekä toimimalla kansainvälisesti instituutit edistävät kulttuurien välistä vuoropuhelua sekä kulttuurista muutosta kohti kestävyyttä. Instituutit kehittävät ekologisesti ja sosiaalisesti vastuullisempia ja kestävämpiä rakenteita ja toimintatapoja taiteen ja kulttuurin toimialalle sekä kansainväliseen yhteistyöhön.

Suomen Benelux-instituutti osallistui ensimmäisen EU-Sámi viikon ohjelmaan tuottamalla Katja ja Birit Haarlan tilaisuutta varten tilatun Starting from Staring -tanssiesityksen. EU-Sámi -viikon tavoite on vahvistaa saamelaisten ja Euroopan unionin suhdetta. Painopisteinä ovat talouskehitykseen ja sosiaalisen osallisuuteen liittyvien hyvien käytäntöjen vaihto, rajat ylittävä yhteistyö, alueelliset innovaatiot sekä yhteisövetoinen paikalliskehitys. Teos on loppuvuodesta 2022 esitetty myös kansainvälisellä Baltic Circle -teatterifestivaalilla Helsingissä.

Biret Haarla Pieski ja Gáddjá Haarla Pieski: Starting from Staring – Čalmmiid Čađa. Teos tuotettiin EU:n saamelaisviikolle Brysseliin kesäkuussa 2022. Kuva: Kristoffer Myhre Hætta.

Sekä Suomalais-norjalainen kulttuuri-instituutti että Suomen Britannian ja Irlannin instituutti tukivat vuonna 2022 Sonya Lindforsin ja Maryam Abdulkarimin We Should All Be Dreaming – The Power of Speculation -teoksen toteutusta Oslossa ja Lontoossa. Projekti kutsuu osallistujia keskustelemaan ja unelmoimaan yhdessä radikaalisti uusista, utopistisista yhdenvertaisuuteen pohjautuvista tulevaisuuksista.

WE SHOULD ALL BE DREAMING is a concept that focuses on the radical potential of dreaming as a restorative and subversive practice.
Kuva Sonya Lindforsin ja Maryam Abdulkarimin We Should All Be Dreaming kokoontumisesta Berliinissä. Kuva: Yero Adugna Eticha

Instituutit järjestivät vuonna 2022 yhteensä 244 seminaaria, konferenssia tai erillistä esitelmää tai luentoa taiteesta ja tieteestä. Finnagora Budapestissa järjesti kesällä 2022 seminaarin romaninuorten koulutuksesta ja työllisyydestä yhteistyössä Suomen Unkarin suurlähetystön kanssa. Seminaarin osanottajina oli muun muassa romaniyhdistysten jäseniä, romanitaustaisia kansanedustajia ja oppilaitosten edustajia sekä Suomesta että Unkarista. Asiantuntijaorganisaatioina ja kansalaisyhteiskunnan toimijoina instituuttien on mahdollista tarttua myös sijaintimaansa virallisen hallinnon kannalta hankaliin aiheisiin, herättää avointa keskustelua ja tuoda esiin ratkaisumalleja.