Uutiset

Kesäksi kenttätöihin – arkeologiset kaivaukset määrittävät Suomen Ateenan-instituutin vuodenkiertoa

Suomen Ateenan-instituutin tutkimusprojektit ovat perustamisesta 1984 asti olleet sidoksissa arkeologisiin kenttätöihin. Tiedeinstituuttina Suomen Ateenan-instituutti luokitellaan Kreikassa arkeologiseksi kouluksi ja sillä siten on oikeus suorittaa arkeologisia kenttätöitä. Ensimmäinen oma kaivausprojekti aloitettiin vuonna 1999. Instituutin tutkimustoimintaan kuuluu kuitenkin myös paljon muuta. Teksti: Uula Neitola Suomen Ateenan-instituutin tieteellinen toiminta kattaa Kreikkaan liittyvän tutkimuksen esihistoriasta nykypäivään. Kreikassa toimivan tieteellisen […]

Suomen ääni Pietarissa

Sani Kontula-Webb ja Kalervo Väänänen Toimintaympäristöä Venäjällä ei yleisesti pidetä yksinkertaisena ja siellä työskenteleviä suomalaisia kutsutaankin usein Venäjä-osaajiksi. Nimike pitää sisällään muun muassa kokemuksen myötä karttunutta ongelmanratkaisu- ja navigointikykyä tietynlaisessa ympäristössä. Kriisiaikana tällaista asiantuntemusta tarvitaan tavallista enemmän. Pietarin maantieteellinen läheisyys ja yhteinen historia ovat myötävaikuttaneet yhteyksien syntymiseen maidemme välille niin liike- kuin kulttuurialalla. Jälkimmäisen keskiössä […]

Uusi strategia ohjaa vaikuttavaan, moninaiseen ja saavutettavaan instituuttiverkostoon

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien kansainvälinen toimintaympäristö on moniulotteinen ja haastava. Poliittisten ja taloudellisten muutosten lisäksi esimerkiksi ilmastonmuutos, digitaalisuus ja koronapandemian jälleenrakentamisvaihe vaikuttavat instituuttien toimintaedellytyksiin. Verkoston yhteistyön luotsaajana Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n (SKTI) työtä ohjaa uusi strategia, joka on luotu vuosille 2022-2025. Uusi strategia antaa SKTI:n toiminnalle suunnan ja auttaa priorisoimaan ja havainnollistamaan konkreettisia toimia. […]

Artistic Collaborations in a Flux -seminaari 28.4.

Hanasaari, Espoo 28.4. klo 13-18 Seminaari osana Elastic Alliances -näyttelyä Miten jatkaa luovaa taiteellista prosessia poikkeustilan aikana? Miten tehdä asioita yhdessä eristysolosuhteissa? Miten jatkaa kansainvälistä yhteistyötä etänä? Miten ajatella ja työskennellä yhdessä yli maantieteellisten rajojen pandemian aikana? Tervetuloa mukaan puolipäiväiseen seminaariin, jossa keskustelemme taiteellisen yhteistyön uusista muodoista. Tapahtuman juontaa Suomen Madridin-instituutin johtaja Pauliina Ståhlberg. Seminaarissa […]

TelepART-apurahaa tieteentekijöille

TelepART on Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien jatkuvasti haettavissa oleva liikkuvuusohjelma Suomen ja kohdemaiden välillä. Vuodesta 2016 alunperin esiintyville taiteilijoille tarkoitettu TelepART-ohjelma laajeni vuonna 2020 myös tieteeseen. TelepART-apurahaohjelma tukee uran alkuvaiheessa olevien tutkijoiden osallistumista kansainvälisiin konferensseihin ja seminaareihin. Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien ylläpitämä ohjelma pyrkii edistämään tutkijoiden kansainvälistä liikkuvuutta kaikilla tieteenaloilla. Ohjelma on suunnattu Suomessa asuville […]

Ystävien seurassa – Instituuttien ystäväyhdistykset tuovat esille instituuttien toimintaa monin tavoin

Ystävien kanssa vietetään aikaa. Ystäviltä saadaan tukea. Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutitkin tarvitsevat ystäviä, jotka tukevat, tekevät tunnetuksi ja avustavat instituutteja toiminnassa. Uula Neitola Joidenkin Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien yhteydessä ja rinnalla toimii instituutteihin monella tapaa sidoksissa olevia ystäväyhdistyksiä. Instituuttien ystäväyhdistykset muun muassa koordinoivat retkiä instituuttien kohdemaihin ja järjestävät erilaisia esitelmiä, retkiä ja vierailuja kotimaassa ja […]

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n toiminnanjohtajaksi Hanna Lämsä

VTM Hanna Lämsä on nimitetty Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n uudeksi toiminnanjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässä 1.6.2022. Nimityksen teki yhdistyksen hallitus 21.3.2022. Hanna Lämsä (s. 1977) on toiminut vuodesta 2009 lähtien Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran toiminnanjohtajana. Lämsä on luotsannut seuraa arvostetuksi ja vaikuttavaksi kulttuuriperintökasvatuksen asiantuntijaorganisaatioksi. Hänellä on vahva kokemus muun muassa kulttuuriperintö- ja koulutuspolitiikasta sekä kulttuurisen osallisuuden […]

Elastic Alliances -näyttely esillä Hanasaaren galleriassa 8.4.–22.5.

Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen galleriassa avautuu Elastic Allliances -näyttely 8.4. Näyttely kiinnittää huomion ihmisen kykyyn sopeutua vaativiin ulkoisiin olosuhteisiin, ja se on luotu suomalaisten ja kansainvälisten taiteilijoiden yhteistyönä. Elastic Alliances esittelee fragmentteja kahdeksasta itsenäisestä taidehankkeesta, jotka suomalaiset ja kansainväliset taiteilijat ovat luoneet yhteistyössä poikkeuksellisissa olosuhteissa vuoden 2021 aikana. Jokaisella hankkeella on omat prosessinsa ja yhteistyömallinsa. Kaikissa […]

KULTA ry ja jäsenjärjestöt kannustavat kulttuurialaa tukemaan ukrainalaisia taiteentekijöitä

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry ja Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry sen jäsenjärjestönä kannustavat kulttuuri- ja taidealan toimijoita ja työnantajia tarjoamaan ukrainalaisille taiteentekijöille residenssejä ja muuta konkreettista tukea. Nykytaiteen tiedotuskeskus Frame Contemporary Art Finland tarjoaa eri taiteenalojen toimijoille mahdollisuuden jakaa tietoa residenssimahdollisuuksista ja muista konkreettisia toimista, toimien tämän tiedon yhteyspisteenä. Frame viestii näistä mahdollisuuksista […]

Toinen koronavuosi toi haasteita, yhteistyötä ja onnistumisia

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien toiminnassa toinen koronavuosi jatkoi lähikontaktien rajoittamista ja toi haasteita yleisötilaisuuksien järjestämiseen. Toiminnan luvut osoittavat kuitenkin, että aktiivista toimintaa se ei estänyt. Kansainvälisten kasvokkain tapahtuvien kontaktien yhtäkkinen katkeaminen vuonna 2020 havahdutti instituutit muun muassa kehittämään laajoja ja monipuolisia digitaalisia toimintaympäristöjä. Esimerkiksi Suomen Britannian- ja Irlannin-instituutissa toinen koronavuosi vaati lehmän hermoja ja tarkkaa […]