Suomen uusi hallitus vie instituuttiverkoston 2020-luvulle

Kuvan maailmankartassa näkyy instituuttien toiminta-alue
Instituuteilla oli vuonna 2018 toimintaa kaikkiaan 43 maassa.
(Kartta: Mapchart.net)

Huhtikuisten eduskuntavaalien lähestyessä pidämme esillä instituuttiverkoston tavoitteita. Olemme tavanneet vuoden alussa poliittisia toimijoita vahvistaaksemme heidän käsityksiään instituuttien monipuolisen työn vaikuttavuudesta.

Tavoitteemme

  • Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ovat suomalaisen kulttuurin ja tieteen parhaita asiantuntijoita ja edistäjiä maailmalla, myös 2020-luvulla.
  • Instituuttien perusrahoitus nojaa vahvasti OKM:n avustuksiin – niin on oltava jatkossakin, vaikka muuta rahoituspohjaa laajennetaan. Vaatimukset taiteen ja kulttuurin määrärahojen nostamisesta yhteen prosenttiin ja rahapelisidonnaisuuden vähentämisestä ovat tärkeitä instituuteille ja niiden yhteistyökumppaneille.
  • Kulttuurin ja tieteen tulevaisuuden suuntaviivojen pitää näkyä hallitusohjelmassa; luovien alojen ammattilaisten ja tieteentekijöiden osaaminen ja kansainvälisyys ovat merkittävä osa 2020-luvun Suomen menestystä. Kulttuuri, taide ja tiede luovat Suomeen sivistystä ja hyvinvointia sekä työtä ja taloudellista kasvua. Ne ovat myös kansainvälisen dialogin kulmakiviä.

Viestimme

  • Kulttuuri- ja tiedeinstituutit tekevät näkyvää ja vaikuttavaa työtä – tulosta syntyy resursseihin nähden hyvin tehokkaasti. Laajat yhteistyöverkostomme sekä kohdemaissamme että kotimaassa lisäävät toimintamme painoarvoa.
  • Instituuttiverkosto on kansainvälisesti arvostettu, toimiva ja kustannustehokas rakenne, jolla tuetaan suomalaisen kulttuurin ja tieteen kansainvälistymistä sekä kulttuuriviennin tavoitteita. Instituuttien työ on erittäin monipuolista: ne tuottavat tapahtumia, näyttelyitä, seminaareja ja muuta ohjelmaa sekä ylläpitävät ammattilaisten liikkuvuus- ja residenssiohjelmia.
  • Työsarka on laaja ja instituuttien nyt tekemä työ vaikuttaa pitkälle tulevaan. Esimerkiksi residenssit osuvat usein tutkijoiden tai taiteilijoiden uran alku- tai keskivaiheille ja tämän myötä vaikutukset kansainvälistymisessä ja verkottumisessa ovat kauaskantoisia.
  • Kansainvälinen näkyvyys parantaa luovien alojen ammattilaisten ja tieteentekijöiden uramahdollisuuksia ja vahvistaa näitä toimialoja.