Suomen Saksan Instituutin Säätiö hakee asiamiestä

Suomen Saksan Instituutin Säätiö hakee osa-aikaista asiamiestä 1.3. alkaen. Haku päättyy 3. helmikuuta 2017.

Asiamies toimii Suomen Saksan Instituutin Säätiön hallituksen sihteerinä sekä puheenjohtajan työparina. Työnkuvaan kuuluu erilaisia hallintoon ja talouteen liittyviä tehtäviä sekä yhteydenpito Berliinissä sijaitsevaan instituuttiin, eri viranomaisiin ja säätiön sidosryhmiin sekä Suomessa että Saksassa.

Hakijalta edellytetään tehtävään sopivaa korkeakoulututkintoa, hallinnon ja talouden tuntemusta, kokemusta rahoituksen hakemisesta, saksankielisen maailman ja kulttuurin tuntemusta, IT-perustaitoja sekä suomen ja saksan kielen hyvää kirjallista ja suullista taitoa. Ruotsin kielen taito luetaan eduksi.

Asiamiehellä ei ole kiinteää työaikaa. Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää mahdollisuutta jakaa työaikansa säätiön vuotuisen toimintarytmin mukaan. Laskennallinen työaika on keskimäärin 7,5 tuntia viikossa, ja työstä maksetaan kertaluontoinen vuosipalkkio. Hakija voi esittää palkkiotoivomuksensa.

Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää yhteistyökykyä, oma-aloitteisuutta ja luotettavuutta. Tehtävä tarjoaa näköalapaikan Suomen ja Saksan kulttuuriyhteistyöhön, sekä Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien maailmaan.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen ja todistusliitteineen osoitetaan Suomen Saksan Instituutin Säätiön hallitukselle ja toimitetaan viimeistään 3.2.2017 puheenjohtaja Eija Salmelle osoitteeseen . Työhaastattelut järjestetään Helsingissä 13.2.2017 iltapäivällä. Lisätietoja asiamiehen toimesta antavat puheenjohtaja Eija Salmi, puh. 040 5120302 tai nykyinen asiamies Annette Forsén, puh. 040 82 69 680.