Suomen Kulttuurirahastolta huomattava apuraha Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien Together Again -festivaalille

The Veerkracht Sustainable Denim FashionLab set-up in Sahara.Denim fabrics and garments treated with natural regenerative forces. Wind, sand, and solar power. Photography by Veerkracht Curator Jani Kaila

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien verkoston Together Again -festivaalihankkeelle on myönnetty 250 000 euron Suomen Kulttuurirahaston Taide² (Taide toiseen) -apuraha. Nyt saatu apuraha lukeutuu instituuttiverkoston historian suurimpiin. Apurahoja myönnettiin haussa viidelle hankkeelle. Haussa etsittiin yhteiskunnallisesti merkityksellisiä taidehankkeita jotka puhuttelevat ja koskettavat asiantuntijoiden lisäksi laajempaa yleisöä.

Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin ohjelmapäällikkö Elina Suoyrjön mukaan “Together Again -hankkeessa halutaan nostaa esiin taiteen, kulttuurin ja taiteilijoiden työn merkittävyys tässä ajassa, sekä taiteen kokemisen yhteisöllinen merkitys.”

Apurahan avulla toteutetaan instituuttiverkoston laaja yhteistyöhanke, joka huipentuu Together Again – festivaaliin vuonna 2023. Festivaali on jatkoa verkoston vuonna 2020 aloittamalle Together Alone -hankkeelle, joka jatkuu vuosina 2021 ja 2022. Festivaali keskittyy pandemianjälkeiseen taidekentän uudelleenrakentamiseen yhteisöllisten teoskomissioiden toteuttamisen kautta.

“Apuraha Together Again -hankkeelle mahdollistaa taiteilijakeskeisen toimintamallin kehittämisen pitkäjänteisesti. Yhteisöllisyys ja yhteisöjen tukeminen ovat hankkeen ytimessä. Olemme iloisia, että instituuttiverkosto voi olla kehittämässä uudenlaisia ekologisesti ja eettisesti kestäviä toimintatapoja ja tukirakenteita“, sanoo Suomen Britannian- ja Irlannin-instituutin johtaja Jaakko Nousiainen.

Osana hanketta Hanasaaren kulttuurikeskuksessa järjestetään ohjelmaa keväällä 2022. Vuonna 2023 hanke huipentuu kansainväliseen hybridifestivaaliin joka saattaa yhteen taiteilijoita, yhteisöjä ja yleisöjä mahdollistamalla sekä digitaalisia että fyysisiä yhteisöllisyyteen nivoutuvia taideteoksia.

“Suomen kulttuuri-ja tiedeinstituuttiverkosto on kiitollinen mahdollisuudesta saada rakentaa uudenlaista hybridifestivaalia jossa eri alojen taiteilijat ja yhteisöt voivat kohdata sekä digitaalisesti sekä fyysisesti. Festivaali kiertää ympäri maailman instituuttien kautta, alkaen Tokiosta ja Euroopan kautta New Yorkiin”, kertoo Suomen Madridi-instituutin johtaja Pauliina Ståhlberg.