Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n toiminnanjohtajaksi Hanna Lämsä

kuva: Sanni Tunturipuro

VTM Hanna Lämsä on nimitetty Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n uudeksi toiminnanjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässä 1.6.2022. Nimityksen teki yhdistyksen hallitus 21.3.2022.

Hanna Lämsä (s. 1977) on toiminut vuodesta 2009 lähtien Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran toiminnanjohtajana.

Lämsä on luotsannut seuraa arvostetuksi ja vaikuttavaksi kulttuuriperintökasvatuksen asiantuntijaorganisaatioksi. Hänellä on vahva kokemus muun muassa kulttuuriperintö- ja koulutuspolitiikasta sekä kulttuurisen osallisuuden ja oikeuksien edistämisestä. Seura on toteuttanut menestyksekkäästi sekä kotimaisia että eurooppalaisia yhteistyöhankkeita. Seuran hankkeet ovat voittaneet kaksi kertaa Euroopan kulttuuriperintöpalkinnon (Europa Nostra Awards).

”Näen kulttuuri- ja tiedeinstituutit merkittävinä ja kiinnostavina suomalaisen kulttuurin, taiteen ja tieteen sekä kulttuureiden välisen vuoropuhelun edistäjinä ja kehittäjinä sekä esille tuojina. Instituutit elävät ja toimivat ajan hermolla ja tiiviissä kytköksessä sekä sijaintimaahansa, Suomeen että muihin instituuttimaihin. Ne tarjoavat oppimisen ja kehittymisen paikkoja niin kävijöille kuin harjoittelijoille, taiteilijoille, tutkijoille sekä muille ammattilaisille. Instituutit muodostavat monimuotoisen ja luovan verkoston ja on suuri ilo päästä tekemään töitä niiden kanssa”, Lämsä toteaa.

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttiverkostoon kuuluu 17 eri puolilla maailmaa sijaitsevaa instituuttia, jotka edistävät suomalaisen taiteen, kulttuurin ja tieteen kansainvälistä liikkuvuutta, näkyvyyttä ja yhteistyötä. Instituutit ovat kansalaisyhteiskunnan toimijoita, jotka edistävät kansainvälistä yhteistyötä taide-, kulttuuri-, tutkimus- ja tiedeorganisaatioiden välillä. Ne ovat myös asiantuntijaorganisaatioita, jotka nostavat merkittävästi suomalaisen kulttuurin ja tieteen näkyvyyttä maailmalla. Instituutit ovat itsenäisiä yleishyödyllisiä organisaatioita, joita ylläpitää yksityinen säätiö tai rahasto.

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry (SKTI) on kulttuuri- ja tiedeinstituuttien ja niiden taustaorganisaatioiden yhteistyöelin Helsingissä. Yhdistys vahvistaa instituuttien keskinäistä yhteistyötä ja yhteydenpitoa sekä avustaa niitä kotimaan viestinnässä, edunvalvonnassa ja hallintopalveluissa. Yhdistys edustaa Suomea EUNIC-verkostossa.

Yhdistyksen toiminnanjohtajana vuodesta 2015 toiminut FM Tove Ekman jättää tehtävänsä siirtyessään Pohjola-Nordenin pääsihteeriksi.