Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n puheenjohtajaksi Pirita Näkkäläjärvi

Kuva: Ville Fofonoff / Sámediggi

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry valitsi vuosikokouksessaan 25.4. puheenjohtajaksi seuraavalle kolmivuotiskaudelle KTM, MSc Pirita Näkkäläjärven.

Näkkäläjärvi on väitöskirjatutkija, kauppatieteiden maisteri Helsingin kauppakorkeakoulusta sekä median ja viestinnän maisteri London School of Economicsista. Hän toimi vuosina 2012‒2016 Yle Sápmin päällikkönä. Näkkäläjärvi on tehnyt työuransa kansainvälisissä yrityskauppa- ja strategiatehtävissä esimerkiksi Merrill Lynchilla, Nokialla ja PwC:llä. Tällä hetkellä hän on Suomen Saamelaiskäräjien puheenjohtaja.

”On suuri kunnia päästä luotsaamaan kulttuuri- ja tiedeinstituuttien yhteistyöelintä ajassa, jossa taiteella ja tieteellä on mahdollisuus olla tärkeä voima osana yhteiskunnallista keskustelua, kulttuurien välistä vuoropuhelua ja hyvän elämän rakentumista”, Näkkäläjärvi toteaa.

”Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ovat läsnä ympäri maailmaa ja pystyvät tuomaan yhteen alan ammattilaisia jakamaan osaamista. Tämä on samaan aikaan kulttuuri- ja tiedevientiä ja -tuontia. Instituutioiden kyvykkyys tunnistaa kiinnostavia tekijöitä ja sisältöjä, kansainvälinen liikkuvuus ja verkoston läpileikkaavat kumppanuudet avaavat kiehtovia mahdollisuuksia synnyttää uutta.”

Näkkäläjärvi on tehnyt yhteistyötä muun muassa Suomen Ranskan-instituutin ja Suomen Benelux-instituutin kanssa. Hän on ollut Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n hallituksen varajäsenenä vuodesta 2023.

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry vahvistaa instituuttien toimintaedellytyksiä, lisää ymmärrystä instituuttien toiminnan vaikuttavuudesta sekä toimii verkoston sisäisen yhteistyön kehittämiseksi systemaattisesti ja pitkäjänteisesti

”Piritasta SKTI saa puheenjohtajakseen laaja-alaisen osaajan ja vaikuttajan. Puheenjohtajan tärkein tehtävä on viedä eteenpäin yhdistyksen visiota, missiota sekä strategisia tavoitteita. Toimimme taiteen, tieteen ja kulttuurin kansainvälisyyden vaikuttavana puolestapuhujana – tarvitsemme lisää keskustelua kansainvälisyydestä.”, kertoo Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n toiminnanjohtaja Hanna Lämsä.

Näkkäläjärvi seuraa tehtävässä Sakari Karjalaista, joka toimi yhdistyksen puheenjohtajana 2018‒2024.

Yhdistyksen hallituksen jäsenet edustavat joko instituuttien taustaorganisaatioita tai instituuttien henkilökuntaa. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja Näkkäläjärven lisäksi Leif Jakobsson, Kati Laakso, Mikko Myllykoski, Eeva Talvitie ja Fatim Diarra sekä varajäsenet Hanna Snellman ja Sani Kontula-Webb. Hallituksen jäsenten kausi on kolmivuotinen ja jäsenet voidaan valita myös kolmen vuoden jatkokaudelle.