Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit avasivat Together Alone 2.0 -ohjelmahaun

Grafiikka: Anna Mäkelä / Suomen Madridin-instituutti

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ovat avanneet kansainvälisen ohjelmahaun ammattitaiteilijoille, joiden työtilanteeseen COVID-19-kriisi on vaikuttanut. Instituutit hakevat taideprojekteja, jotka käsittelevät kriisistä seuranneita haasteita ja ratkaisuja: sinnikkyys pandemian edessä, radikaali muutos, yhteiskunnallinen innovointi sekä inklusiivinen ja saavutettava taiteen harjoittaminen. Together Alone 2.0 kutsuu suomalaiset ja Suomessa toimivat taiteilijat, taiteilijaryhmät sekä heidän kollegansa ulkomailla valtiorajat ylittävään yhteistyöhön. Pandemia pitää meidät yhä fyysisesti erillään, ja kriisi vaikuttaa voimakkaasti kulttuurialaan.

Haun tavoitteena on tukea taiteilijoiden toimeentuloa kriisitilanteessa ja edesauttaa kansainvälisen yhteistyön jatkumista. Vaikka liikkuvuutta ja fyysisiä kohtaamisia on nyt rajoitettava, haluamme korostaa kansainvälisen yhteistyön ja verkostojen tärkeyttä. Suuri huolenaihe on, että epidemian jatkuessa kansainvälinen vuoropuhelu supistuu.

”Uudella ohjelmahaulla instituuttiverkosto haluaa edelleen tarjoa tukea koronapandemian aiheuttamiin pitkittyneisiin haasteisiin edistämällä suomalaisen taiteen kansainvälistä liikkuvuutta, näkyvyyttä ja yhteistyötä. Together Alone 2.0 -ohjelmahaku rohkaisee tekijöitä miettimään, miten luoda yhteyksiä paikallisiin verkostoihin ja yhteisöihin, kun liikkuvuus ja fyysiset kontaktit eivät välttämättä ole mahdollisia”, kertoo Suomen Britannian- ja Irlannin-instituutin johtaja Jaakko Nousiainen.

Instituutit tilaavat Together Alone 2.0 -ohjelmaan valituilta taiteilijoilta tai taiteilijaryhmiltä projekteja, jotka edistävät suomalaisten tai Suomessa asuvien taiteilijoiden kansainvälistä verkostoitumista ja yhteistyötä. Ohjelmahaussa kannustetaan kansainväliseen vuoropuheluun ja rohkaistaan luomaan työryhmiä myös yli valtiorajojen. Ohjelmahaussa arvostetaan kokeellisuutta ja innovatiivisia ratkaisuja, kannustetaan kollektiivisesti ja sosiaalisesti vastuulliseen projektiyhteistyöhön, ja siinä huomioidaan vähemmistöt ja aliedustetut ryhmät.

Projekteja ei toteuteta maakohtaisesti, vaan valittujen ohjelmien tulee sopia sellaisenaan kaikkien hankkeeseen osallistuvien kulttuuri- ja tiedeinstituuttien toiminta-alueille ja monipuoliseen kansainväliseen levitykseen. Projekti voi esimerkiksi tapahtua tai olla katsottavissa taiteilijan verkkosivulla, julkisella verkkoalustalla, YouTubessa tai muulla laajasti saavutettavalla tavalla. Toteutusmuoto on vapaa ja voi olla esimerkiksi taideteos, työskentelyprosessi, esitys, päiväkirja tai elokuva.

Haku Together Alone 2.0 -ohjelmaan on auki 11.5. saakka. Hakulomake löytyy virallisen Open Call -ilmoituksen yhteydestä täältä.