Suomen kulttuuri-instituuttien valtiollinen rahoitus vähenee noin 17 prosenttia

Kuva: Sanni Tunturipuro

 

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuteilta leikataan. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tänään ilmoittanut, miten rahapelitoiminnan tuottojen vähenemisestä johtuvat leikkaukset kohdentuvat kulttuuri- ja taidealoilla. Leikkaukset ovat laajamittaisia ja koskevat miltei kaikkia alan toimijoita. Suomen kulttuuri-instituuttien valtiollinen rahoitus pienenee noin 17 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla rahapelitoiminnan tuottojen edunsaajien valtionrahoitus vähenee kompensaatiosta huolimatta noin 43 miljoonaa euroa vuonna 2022. Leikkaukset kohdentuvat taiteeseen ja kulttuuriin, tieteeseen, liikuntaan ja urheiluun sekä nuorisotyöhön. Taiteeseen ja kulttuuriin osoitettavat rahapelivarat pienenevät noin 18,4 miljoonaa euroa kuluvaan vuoteen verrattuna (11 %).

Tänään ilmoitetut rahoitusleikkaukset iskevät kovalla kädellä koronapandemian kurittamaan kulttuurialaan ja koko suomalaiseen kansalaisyhteiskuntaan. Esimerkiksi Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit toimivat jo tällä hetkellä varsin kustannustehokkaasti ja tavoitteellisesti, ja näin mittavilla leikkauksilla on merkittävät vaikutukset niiden toimintaedellytyksiin. Instituutit ovat usein ainoita suomalaisen taiteen, tieteen, kulttuurin ja luovien alojen edustajia paikan päällä kohdemaissaan.

”Instituutit ovat merkittävä työkalu siihen, että suomalaiset kulttuurialan ammattilaiset saavat uusia kansainvälisiä työskentelymahdollisuuksia, yhteistyöverkostoja ja toimeentulon väyliä. Olen hyvin huolissani siitä, että rahapelituottojen edunsaajien tulevaisuuden rahoitus on näiden leikkausten jälkeenkin täysin epävarma. Odotamme valtiolta pikaista ja pitkäjänteistä ratkaisua tilanteeseen” sanoo Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n toiminnanjohtaja Tove Ekman.

Suomen kulttuuri-instituuteilta leikattava rahoitus osuu samaan sarjaan muiden kulttuurialan toimijoiden kanssa, joiden toiminta rahoitetaan rahapelivaroista. Suurimmalla osalla rahoitustaso alenee noin 15 prosentilla. Näitä ovat esimerkiksi eri taiteenalojen organisaatiot, vapaan kulttuurikentän toimijat, kulttuurivientiorganisaatiot, erikoismuseot sekä lastenkulttuurin parissa toimivat organisaatiot.

“Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttiverkostoa on rakennettu ja kehitetty vuosikymmeniä. Jos siltä nyt leikataan, menetetään pitkäjänteinen ja menestykäs työ, jota yksittäiset instituutit ovat vuosikausia tehneet. Suomi elää viennistä, ja sillä, miltä maamme näyttää ulkomailta katsottuna on suuri merkitys myös yrityksillemme ja koko yhteiskunnallemme. Suomen tulee pitää yllä mainettamme sivistysvaltiona, joka ylläpitää sivistystä kulttuurin, tieteen ja taiteen voimalla. Suomalainen taide ja tiede ovat merkittävässä asemassa pienen maamme maabrändissä. Nyt esitetyt leikkaukset johtaisivat siihen, että tehty työ valuisi vetenä kaivoon, mikä ei ole leikkausten myötä tehtyjen säästöjen arvoista”, toteaa Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin johtaja Kati Laakso.

Myös Suomen tiedeinstituuttien vuoden 2022 rahoitukseen kohdistuu merkittäviä leikkauksia. Tiedeinstituuttien rahoituksesta leikataan opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan noin kahdeksan prosenttia.