Ria Berg Suomen Rooman-instituutin uudeksi johtajaksi

Kuva: Ria Berg/Suomen Rooman-instituutti

Suomen Rooman-instituutin uudeksi johtajaksi on valittu dosentti Ria Berg. Hän aloittaa kolmivuotiskautensa 1.8.2021 prof. Arja Karivierin toimikauden päättyessä.

Berg on Helsingin yliopiston klassillisen arkeologian dosentti. Hänen tutkimuksensa keskiössä on Rooman keisariajan esinekulttuuri, erityisesti esineiden merkitys identiteetin rakentajina. Vuonna 2010 Helsingin yliopistossa Pompejin naisten esineistöstä väitelleen Bergin pääaineena oli tohtorintutkintoon saakka klassillinen filologia. Bergin johtajakaudelle suunnittelema projekti tulee käsittelemään monitieteellisesti antiikin roomalaisten luontosuhdetta. Aihe on antiikintutkimuksessa ajankohtainen ja yhdistyy laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Instituutin toiminta on Bergille tuttua jo opiskeluajoista lähtien. Hän on osallistunut instituutin järjestämille kursseille ja ollut instituutissa Wihurin stipendiaattina. Myöhemmin Berg on työskennellyt instituutin tieteellisenä assistenttina ja lehtorina yhteensä kahdeksan vuoden ajan.

”Suomen Rooman-instituutti on oman tutkijanidentiteettini keskeinen rakennuspaikka, josta olen saanut korvaamatonta tukea uralleni. Tämä motivoi minua tukemaan sen toimintaa kaikin tavoin. Näiden kokemusten ja Italiassa solmimieni laajojen yhteistyöverkostojen kautta koen pystyväni kehittämään instituutin toimintaa Suomen klassisen kulttuurin ja antiikin opintojen tärkeänä solmukohtana”, Ria Berg sanoo.

Suomen Rooman-instituutti edistää ensisijaisesti antiikkiin ja Italiaan kohdistuvaa humanistista tutkimusta sekä taiteita, antaa opetusta sekä avustaa stipendiaatteja ja muita tutkijoita heidän työskentelyssään Italiassa. Instituutin tutkimusaloja ovat antiikin ja keskiajan historia, klassillinen filologia, arkeologia ja taidehistoria, mutta myös muu Italiaan kohdistuva humanistinen tutkimus.

Lisätietoja antaa säätiön Institutum Romanum Finlandiaen hallituksen puheenjohtaja dos. Katariina Mustakallio ja dos. Ria Berg .