pARTir.

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit käynnistävät pARTir-yhteishankkeen taiteen kansainvälisen liikkuvuuden edistämiseksi Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella

‘pARTir – Creating a Cultural Roadmap Towards Responsible International Mobility’ on Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n ja kymmenen Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutin yhteishanke, joka edistää suomalaisen taiteen kestävää ja pitkäjänteistä kansainvälistymistä

Vuoteen 2025 kestävässä hankkeessa tuetaan taiteilijoiden kansainvälistä liikkuvuutta, kulttuurivientiä- ja vaihtoa tuottamalla noin 30 kestävästi tuotettua esitystä, näyttelyä ja muuta teosta yhdessä kumppaneina toimivien kansainvälisten taideorganisaatioiden kanssa. Ohjelma vahvistaa ja vakiinnuttaa ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviä työskentelytapoja ja käytäntöjä kansainväliseen liikkuvuuteen, kulttuurivientiin ja -vaihtoon. 

“Ajattelemme, että kansainvälisen liikkuvuuden on oltava paitsi kestävää, myös taiteilijalle reilua. Ohjelman rahoitus on sellainen, että se kannattelee taiteentekijöitä ja huomioi maantieteelliset erot. Ohjelmassa panostetaan myös neuvontaan ja mentorointiin, mikä puolestaan vie ammattilaisia  jatkossa eteenpäin kansainvälisessä toiminnassaan,” sanoo Suomen Benelux-instituutin johtaja Laura Boxberg

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa kulttuurialan ammattilaisten kansainvälistä liikkuvuutta ja työskentelymahdollisuuksia ulkomailla tavalla, joka on ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää. Hanke tukeutuu verkostomalliin, jossa verkon eri kulmissa ovat sen toteuttajat. SKTI on Helsingissä hankkeen pääkoordinaattori. Mukana olevat 10 Suomen kulttuuri-instituuttia toimivat paikallisesti kohdemaissa olevien välittäjä- ja tuotanto-organisaatioiden kanssa. Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös Suomessa toimivien organisaatioiden, kuten taiteen tiedotuskeskusten kanssa.

Suomen kulttuuri-instituuttien verkostomainen yhteistyömalli on todettu toimivaksi. Esimerkiksi instituuttiverkoston laaja Together Alone ja Together Again -yhteishanketrilogia (2020-2023) on kasvattanut Suomen kansainvälistä mainetta, näkyvyyttä ja vaikuttavuutta sekä mahdollistanut uudenlaisen yhteistyön kulttuuri-instituuttien välillä. Kuva: Petri Summanen

Verkostomalli on taiteilijalle tai taiteilijaryhmälle kevyt: taiteilijat saavat tuotantoapua (organisaatiot) ja selkeän kontakti- ja tukipisteen (instituutti). 

“On todella upeaa saada aloittaa hankeyhteistyö 10 instituutin ja myös laajemman kansainvälisen taidealan toimijoiden verkoston kanssa. Hanketyöllä tähdätään kehittämiseen ja uskomme, että tällä organisointimallilla pystymme todella keskittymään siihen, miten taiteen kansainvälisissä yhteisprojekteissa voidaan käytännössä huomioida ekologisuus ja yhdenvertaisuus,” toteaa Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n toiminnanjohtaja Hanna Lämsä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt syksyllä 2023 pARTir-hankkeelle 726 000 € suuruisen erityisavustuksen osana Euroopan unionin kulttuuri- ja luovien alojen rakennetukea (Rescue and Recovery Facility RRF), joka on yksi EU:n kertaluonteisen elpymisvälineen (Next Generation EU) ohjelmista. 

Seuraavaksi hankkeelle rekrytoidaan projektivastaava ja yhteistyö käynnistetään paikalliskumppaneiden kanssa instituuttien kohdemaissa. Ohjelman varsinainen tuotantovaihe käynnistyy keväällä 2024.

Lisätietoja hankkeen etenemisestä pian verkkosivuillamme.

Hankkeessa mukana ovat Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuteista FinnAgora – Suomen Unkarin instituutti, Suomen Benelux-instituutti, Suomen Britannian- ja Irlannin-instituutti, Suomen Japanin instituutti, Suomen Madridin-instituutti, Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutti, Suomalais- norjalainen kulttuuri-instituutti FINNO, Suomen Ranskan-instituutti, Suomen Saksan-instituutti ja Suomen Viron-instituutti.

Hanke on Euroopan unionin rahoittama – NextGenerationEU.