Miten tiedettä harjoitetaan instituuteissa? Uusi julkaisu tiedeinstituuttien toiminnasta

SKTI julkaisee yhteistyössä Tiedeinstituuttifoorumin kanssa selvityksen Tiede Suomen ulkomailla toimivissa instituuteissa. Tieteellisen toiminnan kartoitus vuosilta 2010–2014.

Tiedeinstituuttifoorumi on ulkomailla toimivien suomalaisten tiedeinstituuttien ja tutkimusta tekevien kulttuuri-instituuttien yhteistyöryhmä. Foorumiin osallistuvat Ateenan, Japanin, Lähi-idän ja Rooman tiedeinstituutit sekä Lontoon, Madridin, Pietarin ja Saksan kulttuuri-instituutit, joilla on runsaasti myös tutkimukseen liittyvää toimintaa. Mutta mitä tiedeinstituuteissa käytännössä tehdään ja miten tiede näyttäytyy kulttuuri-instituuttien toiminnassa? Asian selvittämiseksi Tiedeinstituuttifoorumi on kartoittanut instituuttien tieteellistä toimintaa vuosilta 2010–2014.

Tiedeinstituuttien toimintaa ei voi mitata samoilla keinoilla kuin esimerkiksi yliopistojen ja monien muiden tutkimuslaitosten toimintaa. Instituutit eivät tuota opintopisteitä tai tutkintoja muuten kuin välillisesti. Julkaisujakin tuotetaan kohtalaisen vähän, sillä tutkimusta tekevää henkilökuntaa on niukasti. Toiminnan tulokset syntyvät muun muassa siitä, että tiedeinstituutit oman tutkimustoimintansa ohella tarjoavat tutkimukseen liittyviä palveluita, kuten rahoitusta, asiantuntija-apua, residenssiasuntoja ja verkostoja paikallisiin tiedeyhteisöihin.

Julkaisun ovat toimittaneet Eeva-Maria Viitanen, Jari Pakkanen ja Vesa Vahtikari. Sähköisen version voit ladata tästä ja painetun julkaisun voit noutaa tai tilata SKTI:n toimistolta