Madridin-instituutille haetaan johtajaa

Iberialais-amerikkalainen säätiö hakee johtajaa Suomen Madridin-instituuttiin. Johtajan toimikausi on kolme vuotta ja sitä voidaan jatkaa erillisellä sopimuksella enintään kahdella vuodella. Toimikausi alkaa 1.8.2017.

Tehtävään valitun henkilön tulee johtaa menestyksekkäästi Madridissa sijaitsevaa instituuttia, sen henkilöstöä sekä instituutin laajaa asiamiesverkostoa, kehittää aktiivisesti instituutin kulttuuri- ja tiedetoimintaa, rahoituspohjaa ja hallintoa sekä ylläpitää ja luoda yhteyksiä instituutin toiminnan kannalta merkittäviin kulttuurin, taiteen, tieteen ja talouselämän toimijoihin ja viiteryhmiin. Instituutin johtaja tekee aktiivista yhteistyötä säätiön Buenos Airesin toimipisteen sekä alueensa Team Finland -verkostojen kanssa.

Johtajalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, iberialais-amerikkalaisen maailman kulttuurin tuntemusta, hyvää espanjan ja suomen kielen taitoa, kokemusta organisaation johtamisesta ja taloudellisista ja hallinnollisista tehtävistä sekä laajaa kontaktiverkostoa. Kulttuurin rahoitusjärjestelmien tuntemus, tohtorin tutkinto ja portugalin kielen taito katsotaan hakijalle eduksi.

Vapaamuotoinen hakemus palkkatoivomuksineen sekä ansioluettelo osoitetaan Iberialais-amerikkalaisen säätiön hallitukselle ja toimitetaan sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen aura.korppi(at)gmail.com 30.9.2016 kello 16.00 mennessä.

Lisätietoja: www.madrid.fi, Iberialais-amerikkalaisen säätiön hallituksen varapuheenjohtaja Aura Korppi-Tommola (ma 29.8.2016 klo 16–18, ke 7.9.2016 klo 10–12 ja ma 26.9. klo 10–12, puh. 040 5587245) ja Ritva Pykäläinen-Syrjänen (ritvaas(at)welho.com).

***

Suomen Madridin-instituutti on yksi Suomen kuudestatoista ulkomailla toimivasta kulttuuri- ja tiedeinstituutista. Instituutin toiminta-alueena on koko 700 miljoonan asukkaan espanjan- ja portugalinkielinen maailma, erityisesti Pyreneiden niemimaa ja Latinalainen Amerikka. Instituutin tavoitteena on tehdä tunnetuksi suomalaista kulttuuria sekä edistää Suomen ja toiminta-alueen maiden välistä vuorovaikutusta kulttuurin, taiteen, tieteen ja talouden aloilla. Instituutti ylläpitää laajaa asiamiesverkostoa Latinalaisessa Amerikassa ja Portugalissa ja toimii aktiivisena jäsenenä alueensa maiden Team Finland -verkostoissa. Suomen Madridin-instituuttia ylläpitää Iberialais-amerikkalainen säätiö. Säätiöllä on toimipiste myös Buenos Airesissa Argentiinassa.