KULTA ry ja jäsenjärjestöt kannustavat kulttuurialaa tukemaan ukrainalaisia taiteentekijöitä

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry ja Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry sen jäsenjärjestönä kannustavat kulttuuri- ja taidealan toimijoita ja työnantajia tarjoamaan ukrainalaisille taiteentekijöille residenssejä ja muuta konkreettista tukea.
Nykytaiteen tiedotuskeskus Frame Contemporary Art Finland tarjoaa eri taiteenalojen toimijoille mahdollisuuden jakaa tietoa residenssimahdollisuuksista ja muista konkreettisia toimista, toimien tämän tiedon yhteyspisteenä. Frame viestii näistä mahdollisuuksista ukrainalaisille taiteen ja kulttuurin toimijoille verkostojensa kautta.
https://frame-finland.fi/kulta-ja-jasenjarjestot-kannustavat-kulttuurialaa-tukemaan-ukrainalaisia/