Kaarina Gould: ”Instituutit ovat ennen kaikkea mahdollistajia”

kaarina_g

Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin uusi johtaja Kaarina Gould haluaa suomalaisten taidealan toimijoiden verkostoituvan yhä enemmän kansainvälisesti. Sen edistäminen on hänelle New Yorkin instituutin tärkein tehtävä.

Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin toiminta painottuu visuaalisiin taiteisiin: kuvataiteeseen, arkkitehtuuriin ja muotoiluun. Instituutti koordinoi useita residenssiohjelmia, joiden avulla se mahdollistaa vuosittain parinkymmenen suomalaisen luovien alojen toimijan työskentelyn New Yorkissa. Lisäksi instituutti tuottaa näyttelyitä, tapahtumia sekä muita hankkeita, kuten välittäjäportaan liikkuvuusohjelmaa M0biusta.

“Toimintamme kivijalka on neljä residenssiämme. Kenties tärkein osa työtämme on mahdollisuuksien, työtilaisuuksien ja verkostojen luominen taiteilijoille, arkkitehdeille ja muotoilijoille. Sillä tavalla olen itsekin enemmän mahdollistaja kuin tekijä”, sanoo New Yorkin instituutin johtajana alkusyksystä aloittanut Kaarina Gould.

Gould pyrkii kautensa aikana panostamaan hankkeisiin ja teemoihin, jotka resonoivat ja luovat vuoropuhelua suomalaisten ja kansainvälisten taiteen ja kulttuurin ammattilaisten välillä.

”Haluan tuoda esille sitä monipuolista osaamista, jota Helsingissä ja Suomessa on, ja luoda vuoropuhelua eri taiteenalojen välillä.”

Kaarina Gould siirtyi instituuttiin Live Nation Finlandin kehitysjohtajan tehtävästä. Hän on työskennellyt aikaisemmin muun muassa Helsingin designpääkaupunkivuoden ohjelmajohtajana, Helsingin juhlaviikkojen ohjelmapäällikkönä ja Uuden sirkuksen keskuksen Cirkon toiminnanjohtajana. Hyppy New Yorkiin tuntuu Gouldista innostavalta.

“Olen tehnyt pitkään ja monipuolisesti töitä kulttuurin osa-alueilla, ja useimpiin tehtäviini on kuulunut tiiviisti myös kansainvälinen ulottuvuus. Mielessäni on pitkään kytenyt ajatus ulkomailla työskentelystä ja nyt oli sille oikea hetki. Useat newyorkilaiset kulttuuritoimijat ovat tuttuja aikaisempien projektieni kautta. Tässä tehtävässä voin tuoda yhteen kokemustani ja osaamistani sekä samalla oppia paljon uutta uudessa toimintaympäristössä.”


Rohkeat hankkeet saavat vastakaikua

New Yorkin instituutti tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten toimijoiden ja organisaatioiden kanssa. Omaa näyttelytilaa ei ole, minkä Gould näkee yksinomaan vahvuutena.

“Koska meillä ei ole omaa näyttelytilaa pyöritettävänä, hankkeita on mahdollista toteuttaa hyvinkin erilaisissa tiloissa ja eri yleisöille. Tiivis yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa tuo meidät lähemmäksi paikallista yleisöä”, hän toteaa.

Myös osa residensseistä toteutetaan yhteistyössä paikallisten organisaatioiden kanssa. Omien perustajajärjestöjensä Suomen Taiteilijaseuran, Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn ja Teollisuustaiteen Liitto Ornamon residenssien lisäksi instituutti tekee residenssiyhteistyötä arvostettujen International Studio and Curatorial Program (ISCP) ja Triangle -organisaatioiden kanssa.

Yksi Gouldia kiinnostava teema on kaupunkisuunnittelu ja -tutkimus.

”Minua kiinnostaa tehdä yhteistyötä organisaatioiden kanssa, jotka pureutuvat sosiaalisiin kysymyksiin ja esimerkiksi kaupunkitilan käyttöön. Haluaisin edistää rohkeita taiteen, arkkitehtuurin ja muotoilun hankkeita, jotka pureutuvat näihin asioihin, ja uskon, että ne resonoivat vahvasti myös New Yorkissa.”


Instituuttien tehtävä on keskustella

Gouldin mielestä instituutin entuudestaan vahvat toimijaverkostot ja onnistuneet hankkeet tarjoavat otollisen pohjan jolle rakentaa.

“Instituutissa on toteutettu vuosien varrella hienoja hankkeita ja luotu arvokkaita yhteistyökuvioita. Muun muassa M0bius-ohjelma on ollut todella tarpeellinen avaus, jonka kerrannaisvaikutukset ovat parhaimmillaan valtavan suuret. Se tuo instituutin toimintaa konkreettisesti myös Suomen päähän. Yksi asia, jossa koen olevan vielä kehitettävää, on viestintä. Olemme loppujen lopuksi olemassa vain toimivan viestinnän kautta.”

Gould näkee, että instituutit ovat keskeisiä yhteiskunnallisia toimijoita, joiden tulee olla tiiviissä vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman ja yhteiskunnan kanssa. Ne voivat osallistua keskusteluun monissa eri kanavissa sekä kohdemaissaan että Suomessa.

”Suurta kiinnostusta Yhdysvalloissa herättää toki suomalainen demokraattinen koulutusjärjestelmä. Tasavertaisten koulutusmahdollisuuksien tarjoaminen kaikille on siellä poikkeavaa. Puheenaiheena ovat myös erilaiset luovan alan, muotoilun ja muodin koulutuksen rahoitusmallit.”


New Yorkista ehkä Chicagoon

Instituutin toimialue kattaa koko Yhdysvallat, mutta käytännössä toiminta keskittyy New Yorkiin. Gould ei silti sulje pois mahdollisuutta laajentaa toimintaa muihinkin kaupunkeihin.

”New York on pienelle toimijalle jo valtava näyttämö. Se tarjoaa loputtomasti hyödyntämättömiä mahdollisuuksia suomalaiselle kuvataiteelle, muotoilulle ja arkkitehtuurille. Mutta jossain vaiheessa voisi toki pohtia, voisiko vaikkapa yksi residenssimme sijaita jossain muussa kaupungissa, esimerkiksi upeassa arkkitehtuurikaupunki Chigacossa.”

Vuonna 2017 New Yorkin instituutti on vakituisen residenssitoiminnan lisäksi toteuttamassa monipuolisia näyttelyhankkeita. Niistä suurin on Museum of Arts and Designissa MADissa keväällä avautuva, muodin ja muotoilun nykyrooliin pureutuva näyttely, joka esittelee nuoria suomalaisia suunnittelijoita osana kansainvälistä tekijäjoukkoa.

 


Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin toimintaa voi seurata verkkosivuilla fciny.org sekä Facebookissa Finnish Cultural Institute in New York.

 


Teksti ja kuva: Rosa Kuosmanen