Irina Piippo Suomen Lähi-idän instituutin johtoon

Kuvassa Irina PiippoSuomen Lähi-idän instituutin uudeksi johtajaksi Beirutiin on nimitetty filosofian tohtori Irina Piippo Helsingin yliopistosta. Piippo aloittaa tehtävässä 1.6.2020.

Suomen Lähi-idän instituutti (FIME) on tiedeinstituutti, joka keskittyy Lähi-idän kielten, kulttuurien, uskontojen ja yhteiskuntien tutkimukseen. Arabian kieltä tutkinut Piippo korostaa tutkimuksen käytännöllistä roolia yhteiskunnassa ja suunnittelee yhteistyön laajentamista instituutin perinteisten tieteenalojen ulkopuolelle.

Irina Piipon erityisaloihin kuuluvat sosiolingvistiikka ja monikielisyyden sekä kieliin sosiaalistumisen tutkimus. Viime vuosina Piippo on tutkinut vastasaapuneiden, erityisesti arabiaa äidinkielenään puhuvien kielellistä sopeutumista Suomeen. Beirutissa Piippo aikoo jatkaa tutkimustyötä monikielisyyden parissa.

Piipon suunnitelmissa on laajentaa instituutin yhteistyötä kasvatustieteellisen tutkimuksen suuntaan. Tämä on aiemmin humanistiseen, yhteiskuntatieteelliseen ja teologiseen tutkimukseen keskittyneessä instituutissa uutta.

Piippo seuraa tehtävässä dosentti Raija Mattilaa.