Instituuttiverkoston ja tiedotuskeskusten hallitusohjelmatavoite: Osaava, kasvuhakuinen ja kansainvälinen Suomi

Kuva: Sanni Tunturipuro

Hyvät hallitusneuvottelijat! 

Taide, kulttuuri ja kulttuuriperintö tekevät elämästä elämisen arvoista. Ne tarjoavat merkityksellisiä kokemuksia ja tukevat jokaisen henkilökohtaista hyvinvointia sekä rakentavat yhteenkuuluvuutta ja keskinäistä luottamusta ihmisten välille yli rajojen.

Kulttuurilla ja luovilla aloilla on myös merkittävää taloudellista potentiaalia. Kulttuuribudjetin nostaminen prosenttiin tukee koko toimialan elinvoimaa ja sitä kautta yhteiskunnallista kehitystä. Luova talous, jossa tuotannon ja kuluttamisen painopiste on aineettomassa kuluttamisessa, on merkittävä osa vihreää siirtymää.

Kulttuurin ja luovien alojen markkinat ovat kansainväliset ja menestyminen niillä edellyttää investointeja, osaamista, pitkäjänteistä työtä ja toimivia rakenteita. Tulevalla hallituskaudella kulttuurin ja luovien alojen kansainvälistä kasvua tulee edistää strategisesti ja määrätietoisesti: Suomelle tarvitaan kulttuurin ja luovien alojen kansainvälistymisen ja viennin strategia.

Tämä tuottaa:

  • uusia ideoita, innovaatioita, työtä ja tuloja
  • sosiaalista ja kulttuurista pääomaa sekä tekijöille että kokijoille
  • henkistä kestävyyttä ja turvallisuutta sekä kotimaassa että kansainvälisesti
  • vahvemman maabrändin

Pidämme tärkeänä, että hallitusohjelmassa huomioidaan kulttuuriviennin kehittäminen ja rahoituksen palautus. Kulttuuriviennin rahoitus on laskenut puoleen 2010-luvun lopusta. Kulttuuriviennin kehittämisohjelman avulla asiantuntemuksemme ja osaamisemme taiteen tiedotuskeskuksissa ja Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuteissa saadaan entistä suoremmin kulttuurin ja luovan alan toimijoiden käyttöön viennin ja kansainvälisyyden edistämiseksi.

Hallinnon alojen välistä strategista yhteistyötä erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriön, ulkoasiainministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön välillä tulee kehittää.

Suomalaiset sisällöt ja tekijät kiinnostavat maailmalla. Suomi on kuudetta kertaa valittu maailman onnellisimmaksi maaksi ja on tällä hetkellä maailmalla tunnetumpi kuin koskaan. Haluamme jatkaa kulttuurin painoarvon nostamista maakuvassa.

 

Allekirjoittajat:

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry.

Kirjallisuuden vientikeskus FILI

Frame Contemporary Art Finland

Teatterin tiedotuskeskus TINFO

Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskus

Archinfo

Neogames

Music Finland

 

Lataa kirje täältä.

 

Lisätietoa:

  • Valtion 1,3 miljardin tuki kulttuurille tuottaa 14 miljardin tuotoksen.
  • Euroopan unionin alueella luovien alojen osuus BKT:sta on 7 %, kun se Suomessa on 3,3 %. Tämä on kuitenkin jo nyt enemmän kuin esimerkiksi paperiteollisuuden (1,4 %) tai elintarviketeollisuuden (1,3 %) osuus.
  • Suomessa kotitaloudet käyttävät omia rahojaan kulttuuriin 6,4 miljardia euroa vuodessa. Kotimainen kysyntä on kuitenkin laskenut 4,5 prosenttia vuodesta 2010 vuoteen 2019.

Lähde: Kulttuurialan kehitys 2010–2019 ja kulttuurialan vaikutus työllisyyteen ja julkiseen talouteen (Pasi Holm ja Juho Tyynilä, Joulukuu 2021, Taloustutkimus Oy)

https://kulttuurijataide.fi/wp-content/uploads/2021/12/Kulttuurialan-kehitys-2010_2019-ja-kulttuurialan-vaikutus-tyollisyyteen-ja-julkiseen-talouteen.pdf:

  • Luovat alat työllistävät yli 120 000, mikä on noin 3% Suomen työpaikoista. Alalla virtaava palkkasumma on 4,4–5,1 miljardia euroa vuodessa.
  • Vuonna 2021 luovien alojen talous oli yhteensä 14,8 miljardia euroa, ja verotuloja alalta kertyi arviolta 2,6–3,3 miljardia euroa.

Lähde:  https://luovat.org/ajankohtaista/luova-ala-tuottaa-tyota-hyvinvointia-ja-tuloja/

VTT: ”Tilannekuva luovien alojen ja tapahtuma-alan liiketoiminnasta kertoo miljardiluokan liikevaihdosta” (20.4.2023). Selvitys julkaistaan keväällä 2023

https://www.creativefinland.fi/post/tilannekuva-luovien-alojen-ja-tapahtuma-alan-liiketoiminnasta-kertoo-miljardiluokan-liikevaihdosta

Boxberg, Laura: Taiteen ja kulttuurin vientiin pitää panostaa voimakkaammin, HS 6.3.2023

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000009423825.html

Koli, Raija: Suomen tulee satsata taiteen kansainvälisyyteen https://frame-finland.fi/blogi-suomen-tulee-satsata-taiteen-kansainvalisyyteen/

Opetus- ja kulttuuriministeriön virkanäkemys:

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164635