Instituuttiverkoston Diversity-työryhmä ja Call for Action Taideinstituutioille Suomessa haastavat instituutit antirasistiseen työhön

Crossing / Masculinity paneelikeskustelu 29.11.2019 oli yksi Suomen Benelux-instituutin RE/defining Masculinities -hankkeen tapahtumista. Kuva: Malin Bergström

Kesän 2020 aikana joukko luovan alan toimijoita lähestyi suomalaisia taideorganisaatioita vetoomuksella, jolla halutaan rohkaista alan organisaatiota kantamaan enemmän vastuuta rasismin purkamisesta ja integroimaan antirasistinen työ tiiviiksi osaksi organisaatioiden kaikkea toimintaa. Vetoomus sisältää listan kysymyksiä, joita kulttuurialan organisaatiot voivat käyttää apuna työssään kohti monimuotoisempia toimintatapoja.

Yhdenvertaisuus on ajankohtainen aihe myös kulttuuri- ja tiedeinstituuteissa. Instituuttiverkoston sisällä on viime keväästä asti toiminut ns. Diversity-työryhmä, jonka tehtävänä on kerätä tietoa ja osaamista koko verkoston hyväksi ja jakaa parhaita käytänteitä. Diversity-työryhmä välitti Call for Action -haasteen instituuttiverkoston 17 instituutille syyskuussa 2020. Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ottivat haasteen vastaan ja kiittävät haastamisesta!

Syksyn aikana Call for Action -haasteen kysymyksiä on käsitelty miltei kaikissa instituuteissa sisäisissä ryhmäkeskusteluissa ja työpajoissa. Kysymykset linkittyvät instituuttien toiminnassa erityisesti rekrytointeihin, ohjelmasuunnitteluun ja viestintään. Useampi instituutti on ilmoittanut, että keskustelua jatketaan myös strategiatyön yhteydessä.

Tämä on jatkuva oppimisprosessi. Instituuttiverkostossa palaamme toistuvasti monimuotoisuuteen ja inklusiivisuuteen: muistutamme toisiamme siitä, miten voimme huomioida näitä asioita instituuttien toimintasuunnitelmissa, strategiassa, arvoissa ja instituuttien arjen toiminnassa.

Call for Action -haaste on inspiroinut Diversity-työryhmää ja Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:tä kehittämään oman instituuttiverkostolle räätälöidyn haasteen. Haastamme jokaisen instituutin tekemään noin kymmenen vuoden 2021 aikana toimeenpantavaa konkreettista muutosta. Haasteen tarkoitus on kartoittaa ja edistää Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä. Haasteen avulla haluamme tukea ja rohkaista jokaista instituuttia huomioimaan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon instituutin eri toimintatavoissa; ohjelmatoiminnassa, viestinnässä, rekrytointikäytännöissä sekä henkilöstöhallinnossa. Tämän lisäksi instituuttiverkostossa järjestetään kevään 2021 aikana yhteistyössä Ruskeat Tytöt ry:n kanssa kolmiosainen koulutus antirasistisesta työstä. Raportoimme vuoden 2021 aikana siitä, miten kehitystyö etenee.

Instituuttiverkosto kannustaa myös muita alan organisaatioita pohtimaan oman toiminnan kehittämistä yhdenvertaisuuden, antirasismin ja saavutettavuuden osilta. Esimerkiksi Kulttuuria kaikille -palvelun sivut tarjoavat mallia oman toiminnan ja toimintatapojen kehittämiseksi.