Instituutit ottivat käyttöön verkoston yhteisen eko-ohjeen

Zero Waste Bistro. Kuva: Nicholas Calcott

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttiverkostoon kuuluvat instituutit ovat ottaneet käyttöönsä uuden ekologisten toimintatapojen ohjeen. Verkostoon kuuluu 17 eri puolilla maailmaa sijaitsevaa instituuttia, jotka edistävät suomalaisen taiteen, kulttuurin ja tieteen kansainvälistä liikkuvuutta, näkyvyyttä ja yhteistyötä.

Eko-ohjeen tavoitteena verkostossamme on:

  • Auttaa huomioimaan ja minimoimaan koko toimintamme ympäristöä kuormittavat vaikutukset,
  • muistuttaa verkostossamme toimivaa henkilökuntaa asemastamme ja vastuustamme ekokriisin pysäyttämiseksi, sekä
  • luonnonvarojen säästäminen ja ilmastonmuutoksen hillitseminen.

Toivomme eko-ohjeemme sitouttavan instituuttiverkoston henkilökunnan ympäristövastuulliseen toimintatapojen muutokseen vahvasti yhdessä. Ohjeen sisällöissä on hyödynnetty jo olemassa olevia resursseja, joista tärkeimpinä haluamme mainita Alma Heikkilän, Antti Majavan ja Pauliika Leikaksen What can art organisations do? -toimintaohjeen sekä ulkoministeriön Green Meetings -ohjeen. Työryhmä on myös seurannut tarkoin HIAP:n ja Mustarindan Post-Fossil Transition -hankkeen tuloksia.

Kannustamme kaikkia kulttuuri- ja tiedealan toimijoita hyödyntämään tätä ohjeistusta, sekä yllä mainittuja muita ohjeistuksia, ottamaan nämä käyttöönsä tai muotoilemaan näiden pohjalta oman ohjeensa.