Hanke tarjosi kaivattuja työmahdollisuuksia nuorille kulttuurialan ammattilaisille

Nuorten taiteen ja kulttuurialan ammattilaisten kansainvälistymis- ja työllisyyshanke ylitti tavoitteensa. Kaksivuotisessa hankkeessa luotiin yhteensä 46 työpaikkaa ja 408 työssäolokuukautta. Työttömät tai työttömyysuhan alla olleet nuoret ammattilaiset saivat työuraa edistävää kansainvälistä oman alan kokemusta, ja valtaosa heistä jatkoi heti hankkeen päätyttyä saman tai toisen työnantajan palveluksessa. Työllistettyjen lisäksi hanke hyödynsi monipuolisesti myös työnantajia. Pienet kulttuurialan organisaatiot pystyivät lisäresurssin avulla kasvattamaan ja tehostamaan toimintaansa.

Hankkeen kohderyhmä oli alle 35-vuotiaat kulttuurin ja taiteen alan ammattilaiset, jotka olivat hakuvaiheessa työttömiä tai työttömyysuhan alla. Hankkeelle oli selvästi tarvetta, sillä hakemuksia 3-12 kuukauden pituisiin työjaksoihin kertyi yhteensä lähes 2000. Työnantajina toimivat Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit sekä taiteen tiedotuskeskukset, mutta työpaikka saattoi sijaita myös niiden yhteistyökumppaneilla. Työpaikoista 31 sijaitsi Suomessa ja 15 ulkomailla. Työtehtävien kirjo oli laaja: tyypillisimpiä olivat tiedotukseen, näyttelyjärjestelyihin ja esitystuotantoihin liittyvät tehtävät. Monet työllistetyistä olivat mukana toteuttamassa suomalaisia kulttuurivientihankkeita.

Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämän hankkeen budjetti oli miljoona euroa. Hanketta hallinnoi Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry, ja hallintokustannukset olivat poikkeuksellisen alhaiset: alle kuusi prosenttia kokonaiskustannuksista. Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry hallinnoi vuosina 2010–11 vastaavan hankkeen, jonka kokonaisbudjetti oli 1,5 miljoonaa euroa.

Hankkeen loppuraportti on luettavissa osoitteessa www.instituutit.fi/julkaisut. Painetun raportin voi tilata osoitteesta . Raportin on laatinut projektipäällikkö Saija Nisula.

***

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry (SKTI) on Suomen 17 eri puolilla maailmaa sijaitsevan kulttuuri- ja tiedeinstituutin ja niitä ylläpitävien säätiöiden vuonna 2005 perustettu palveluelin. Yhdistyksen tehtävä on vahvistaa Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien keskinäistä yhteistyötä ja yhteydenpitoa, avustaa instituutteja yhteiskuntasuhteiden hoidossa ja edunvalvonnassa, hallintopalveluissa ja kotimaan viestinnässä sekä tukea instituuttien ja kotimaan sidosryhmäverkoston välistä yhteistyötä.