Tiedepääomawebinaarissa vaadittiin luottamusta tieteeseen

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry oli mukana järjestämässä maanantaina 15.2. Suomalaisen tiedepääoman hyväksi! -webinaaria. SKTI:n toiminnanjohtaja Tove Ekman korosti puheenvuorossaan SKTI:n asemaa siltojen ja verkostojen luomisessa instituuttien ja yhteistyökumppanien välille.

”Siinä missä instituuttien kohdemaiden yleisö on usein paikallista, me kerromme niiden työn vaikuttavuudesta täällä Suomessa ja vahvistamme siten instituuttien toimintaedellytyksiä myös jatkossa”, Ekman kertoi.

Suomen Rooman-instituutin johtaja Arja Karivieri pureutui omassa puheenvuorossaan monikulttuuriseen Ostiaan sekä kansainvälisyyteen antiikissa ja nykypäivässä. Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Irina Piippo totesi omassa esityksessään, että tiedepääoman näkökulmasta konkreettiset kosketuspinnat Lähi-itään ovat relevantteja globalisoituneessa maailmassa.

Suomen seitsemästätoista instituutista neljä on tiedeinstituutteja, Rooman-, Ateenan-, Lähi-idän ja Japanin instituutit.

 

Tiedepääoma tärkeää valeuutisten aikakaudella

Suomalaisen tiedepääoman hyväksi! -webinaari kokosi useita keskeisiä tiedevaikuttamisen yhteisöjä ja organisaatioita keskustelemaan tieteellisen pääoman merkityksestä ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Webinaarin viesti oli, että toimiva yhteiskunta tarvitsee toimijoita ja asiantuntijoita, jotka levittävät, popularisoivat ja luovat luottamusta tieteeseen.

Tilaisuudessa puhuneen Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran pääsihteeri Tuomas Lehtosen mukaan tieteen vaikuttavuus riippuu siitä, miten yhteisöissä tieto osataan jakaa, ottaa vastaan ja ymmärtää. Opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Atte Jääskeläinen puolestaan totesi, että tieteen arvomaailmaan luottavat eivät ole se haaste, vaan juuri ne, joilta luottoa ei löydy.

Tapahtuman yhteydessä julkaistiin manifesti tiedepääoman puolesta, joka on luettavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Maanantaina lanseerattiin myös Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan Tiedeosaaminen muuttaa maailmaa. Tiedekasvatuksen suositukset -teos. Tiedepääomawebinaarissa puhunut kulttuuri- ja tiedeministeri Annika Saarikko peräänkuulutti laajasti jaettua yhteistä näkemystä tiedekasvatuksen merkityksestä ongelmanratkaisukykyyn ja tieteen kehityksen ymmärtämiseen jo varhaiskouluaikana.

Julkaisu on luettavissa täältä.

Suomalaisen tiedepääoman hyväksi! -webinaarin järjestivät Tiedekeskus Heureka, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry, Tieteellisten seurain valtuuskunta ja Svenska literatursällskapet i Finland. Webinaarin tallenne on katsottavissa täältä.