Ansök om praktik vid Finlands kultur- och vetenskapinstitut

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut utomlands erbjuder årligen totalt över 70 praktikplatser för högskolestuderande i slutskedet av studierna och för nyutexaminerade. I höst lediganslås inom Svenska kulturfondens praktikprogram fem praktikstipendier vid Finlands kultur- och vetenskapsinstitut: London, Madrid, New York, Oslo och Tokyo. Ansökningstiden är 15-30.9.2021 för de praktikplatser som inleds i januari 2022. Praktiktiden är 11 månader. […]

Cirkuskonst och ekologiskt mode i Together Alone 2.0

I maj lanserade Finlands kultur- och vetenskapsinstitut den öppna projektansökan Together Alone 2.0 som respons på de utmaningar för konstfältet som covid-19-pandemin orsakat. Ansökningsomgången riktade sig till konstnärer och kreativa aktörer vars verksamhet har påverkats av coronakrisen. Av 140 inkomna ansökningar valdes åtta projekt som stöder nya konstnärliga tankar och tillvägagångssätt i dessa tider. “Ansökningarna […]

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut ordnade 800 evenemang och nådde en publik på 2,2 miljoner under 2020!

Under 2020 nåddes över 2,2 miljoner människor av verksamheten vid Finlands 17 kultur- och vetenskapsinstitut. Koronapandemin har märkbart påverkat institutens verksamhet under 2020 då både antalet evenemang och publiksiffrorna sjönk med en tredjedel jämfört med tidigare år. Undantagsåret förde ändå med sig nya tillvägagångssätt och flera av institutens evenemang kunde ordnas digitalt. De nya digitala […]

Ansök om praktik vid Finlands kultur- och vetenskapsinstitut

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut utomlands erbjuder årligen totalt över 70 praktikplatser för högskolestuderande i slutskedet av studierna och för nyutexaminerade. På grund av coronapandemin var Svenska kulturfondens praktikprogram vid instituten på paus under hela 2020. Därför är vi glada att i vår kunna lediganslå nio praktikstipendier vid Finlands kultur- och vetenskapsinstitut utomlands: Berlin, Bryssel, Budapest, […]