Suomen Ateenan-instituutti hakee johtajaa

Suomen Ateenan-instituutin säätiön hallitus julistaa haettavaksi Suomen Ateenan-instituutin johtajan toimen ajalle 1.1.2018–31.12.2020. Johtaja vastaa Ateenassa toimivan tiedeinstituutin toiminnasta ja yleishallinnosta. Tehtävään kuuluu keskeisesti tutkimus- ja opetustoiminnan kehittäminen ja toteuttaminen. Johtajan oman tieteellisen työn alueena tulee kyseeseen Kreikkaan ja kreikkalaiseen kulttuuriin kohdistuva tutkimus. Katso hakuohjeet Suomen Ateenan-instituutin verkkosivuilta. Hakuaika päättyy 10.2.2017. Lisätietoja antaa Suomen Ateenan-instituutin säätiön […]

Sarri Vuorisalo-Tiitinen Suomen Madridin-instituutin uudeksi johtajaksi

Suomen Madridin-instituutin uudeksi johtajaksi on valittu FT Sarri Vuorisalo-Tiitinen. Vuorisalo-Tiitinen on iberoamerikkalaisten kielten ja kulttuurien  asiantuntija. Hän siirtyy johtajaksi instituuttia ylläpitävän säätiön  pääsihteerin tehtävästä. Vuorisalo-Tiitisellä on FM-tutkinto espanjalaisesta filologiasta ja hän on väitellyt vuonna 2011 Helsingin yliopistossa Latinalaisen Amerikan tutkimuksessa. Sarrin väitöstutkimus käsitteli naisten oikeuksia Meksikon zapatistiliikkeessä. Väitöksen jälkeen hän työskenteli neljä vuotta Helsingin yliopiston maailman kulttuurien laitoksella hallinnollisissa tehtävissä, […]

Kaarina Gould: ”Instituutit ovat ennen kaikkea mahdollistajia”

Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin uusi johtaja Kaarina Gould haluaa suomalaisten taidealan toimijoiden verkostoituvan yhä enemmän kansainvälisesti. Sen edistäminen on hänelle New Yorkin instituutin tärkein tehtävä. Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin toiminta painottuu visuaalisiin taiteisiin: kuvataiteeseen, arkkitehtuuriin ja muotoiluun. Instituutti koordinoi useita residenssiohjelmia, joiden avulla se mahdollistaa vuosittain parinkymmenen suomalaisen luovien alojen toimijan työskentelyn New Yorkissa. Lisäksi […]

Vastine Kauppalehden artikkeliin 25.11.: Kulttuurin sykkivä sydän

Senja Larsen kritisoi Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutteja Kauppalehdessä (25.11.). Kulttuurialan toimijoiden vaikuttavuutta on tarpeen arvioida. Kirjoituksessa oli kuitenkin useita virheellisyyksiä ja väärinkäsityksiä, jotka vaativat oikaisua. Suomella on 16 ulkomailla toimivaa instituuttia, joista 12 on kulttuuri-instituutteja ja neljä tiedeinstituutteja. Verkostoon kuuluu myös Hanasaaren kulttuurikeskus Espoossa. Larsen väittää, etteivät instituutit saa vähäisten resurssiensa vuoksi aikaan tuloksia. On […]

Professori Arja Karivieri valittu Suomen Rooman-instituutin johtajaksi

Suomen Rooman-instituutti on Roomassa toimiva tieteellinen tutkimuslaitos, jonka päätehtävät ovat tieteellinen tutkimus ja tutkijakoulutus. Instituutin tutkimus- ja koulutusaloja ovat historia, klassillinen filologia, arkeologia ja taidehistoria sekä taiteellisia aloja arkkitehtuuri ja kuvataide, mutta myös muiden humanististen alojen Roomaan ja Italiaan liittyvä tutkimus. Tieteen lisäksi instituutin tehtävänä on edistää suomalaista taidetta. Säätiö Institutum Romanum Finlandiae on valinnut […]

Madridin-instituutille haetaan johtajaa

Iberialais-amerikkalainen säätiö hakee johtajaa Suomen Madridin-instituuttiin. Johtajan toimikausi on kolme vuotta ja sitä voidaan jatkaa erillisellä sopimuksella enintään kahdella vuodella. Toimikausi alkaa 1.8.2017. Tehtävään valitun henkilön tulee johtaa menestyksekkäästi Madridissa sijaitsevaa instituuttia, sen henkilöstöä sekä instituutin laajaa asiamiesverkostoa, kehittää aktiivisesti instituutin kulttuuri- ja tiedetoimintaa, rahoituspohjaa ja hallintoa sekä ylläpitää ja luoda yhteyksiä instituutin toiminnan kannalta […]

Henkilövaihdoksia Suomen Japanin Instituutissa

Suomen Japanin Instituutin johtajaksi on valittu Doctor of Sociology Kauko Laitinen. Hän on Helsingin yliopiston Itä-Aasian kulttuurien tutkimuksen dosentti ja työskenteli viimeksi yliopis-ton maailman kulttuurien laitoksella Aasian ja Tyynenmeren alueen tutkimuksen yliopistonlehtorina. Laitinen on aiemmin toiminut mm. Kööpenhaminassa sijaitsevan Pohjoismaisen Aasian-tutkimusinstituutin esimiehenä, Helsingin yliopiston Konfutse-instituutin johtajana sekä kahteen otteeseen Tokion suurlähetystön lehdistö- ja kulttuurivirkamiehenä. Hän […]

Kaarina Gould New Yorkin kulttuuri-instituutin johtoon syyskuussa

Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin uudeksi johtajaksi on valittu Kaarina Gould. Hän aloittaa tehtävässään 1.9.2016. Kulttuurin ja taiteen moniosaaja Kaarina Gould työskentelee tällä hetkellä Suomen suurimman tapahtumajärjestäjän Live Nation Finlandin kehitysjohtajana. Aikaisemmin hän on toiminut mm. Helsingin designpääkaupunkivuoden ohjelmajohtajana, Helsingin juhlaviikkojen ohjelmapäällikkönä ja Uuden sirkuksen keskus Cirkon toiminnanjohtajana. Gould vaikuttaa myös muun muassa Aku Louhimiehen uutta […]

Hanke tarjosi kaivattuja työmahdollisuuksia nuorille kulttuurialan ammattilaisille

Nuorten taiteen ja kulttuurialan ammattilaisten kansainvälistymis- ja työllisyyshanke ylitti tavoitteensa. Kaksivuotisessa hankkeessa luotiin yhteensä 46 työpaikkaa ja 408 työssäolokuukautta. Työttömät tai työttömyysuhan alla olleet nuoret ammattilaiset saivat työuraa edistävää kansainvälistä oman alan kokemusta, ja valtaosa heistä jatkoi heti hankkeen päätyttyä saman tai toisen työnantajan palveluksessa. Työllistettyjen lisäksi hanke hyödynsi monipuolisesti myös työnantajia. Pienet kulttuurialan organisaatiot […]

PUHEENVUORO: (Vietävästä) Kulttuurista

Espoon kaupunginteatterin entinen johtaja Jussi Helminen piti muutama vuosi sitten loistavan alustuksen teatterin viennistä Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien syyspäivillä Hanasaaressa. Hän totesi alustuksessaan, ettei köydellä voi työntää ja että ilman tuontia ei ole vientiä. (Jussi puki hienosti sanoiksi sen mitä kulttuurivienti kaikessa (mahdollisesti) helppoudessaan on. On mielenkiintoista, että näinkin yksinkertainen asia ei itse asiassa ole […]